Οικονομικό αδιέξοδο του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης

“Η ίδρυση και λειτουργία του Δ.Π.Θ. υπήρξε η πιο ουσιαστική και ελπιδοφόρα επιλογή της πολιτείας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970, κυρίως όσον αφορά την οπτική γωνία προσέγγισης των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων της περιοχής.
Η πολιτική λογική με την οποία έγινε η επιλογή, επιβεβαιώνεται και από την κατανομή του Πανεπιστημίου στις 3 πρωτεύουσες κατ’ αρχήν των Νομών της Θράκης. Μετά από χρόνια, επιβεβαιώνεται η ίδια λογική με την επέκταση του Πανεπιστημίου στην τέταρτη έδρα του, την πόλη της Ορεστιάδας.

"Η ίδρυση και λειτουργία του Δ.Π.Θ. υπήρξε η πιο ουσιαστική
και ελπιδοφόρα επιλογή της πολιτείας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970,
κυρίως όσον αφορά την οπτική γωνία προσέγγισης των αναπτυξιακών ιδιαιτεροτήτων
της περιοχής.

Η πολιτική λογική με την οποία έγινε η επιλογή,
επιβεβαιώνεται και από την κατανομή του Πανεπιστημίου στις 3 πρωτεύουσες κατ'
αρχήν των Νομών της Θράκης. Μετά από χρόνια, επιβεβαιώνεται η ίδια λογική με την
επέκταση του Πανεπιστημίου στην τέταρτη έδρα του, την πόλη της Ορεστιάδας.

Ο κοινός τόπους στη σκέψη της πολιτείας, των τοπικών
κοινωνικών και της Πανεπιστημιακής κοινότητας, αποδεικνύεται από τις αρχικές
επιλογές της Πολιτείας, από τη σύνεση των τοπικών κοινωνιών, οι οποίες ποτέ δεν
έθεσαν θέμα κατανομής του δυναμικού του Πανεπιστημίου στις διάφορες πόλεις, αλλά
και την απόφαση της Συγκλήτου η οποία παρά τη διαπίστωση ότι η επέκταση του
Πανεπιστημίου και σε τέταρτη πόλη σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση, δημιουργεί
δυσλειτουργίες και υψηλότερες δαπάνες, προχώρησε στην επιλογή, σε απόλυτη
συμφωνία και συνεννόηση με τις κοινωνίες των τριών Νομών της Θράκης.

Ο ιδιαίτερος τρόπος και πολιτική λογική με την οποία
αντιμετωπίστηκε το Δημοκρίτειο από τις Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., επιβεβαιώνεται
από το ότι το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, σχεδόν διπλασίασε τα τμήματα του, από 11
έγιναν 18 στα πλαίσια της διεύρυνσης της Τριτοβάθμιας Εκπ/σης και διπλασίασε
τους φοιτητές από 9.318 σε 17.566 ευρώ, ενώ αναπτύχθηκαν μεταπτυχιακά Τμήματα,
στα οποία φοιτούν 2.000 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Συγχρόνως, βελτίωσε τις υποδομές
του, ιδιαίτερα στις 3 πρωτεύουσες των Νομών της Θράκης, λόγω της ικανοποιητικής
ανταπόκρισης του Υπουργείου Παιδείας, όσον αφορά αυτό τον σκοπό. Στο Π.Ε.Π.
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, γίνεται ιδιαίτερη μνεία στο Δ.Π.Θ. και το ρόλο του
στην ανάπτυξη της περιοχής. Τίθενται συγκριτικοί στόχοι που επιδιώκουν την
ποιοτική αναβάθμιση και όχι μόνο τη μεγέθυνση του. Αναφέρεται ότι αποτελεί
ευκαιρία για την πληθυσμιακή ανασυγκρότηση της περιοχής, αλλά τονίζεται
ταυτοχρόνως η ανάγκη της δημιουργίας ενός ελκυστικού Πανεπιστημιακού
περιβάλλοντος, που θα προσελκύσει Πανεπιστημιακούς δασκάλους, αλλά και
φοιτητές.

Σήμερα το Δημοκρίτειο, είναι ένα μεγάλο Πανεπιστήμιο με
πολύ καλό επίπεδο για τα Ελληνικά δεδομένα, αλλά και Ευρωπαϊκή Ακαδημαϊκή
διάσταση, αποδεκτή από τον Πανεπιστημιακό χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο ρόλος του για τη Θράκη είναι αυταπόδεικτος.
Διαδραματίζει καίριο ρόλο στην ανάπτυξη της και βέβαια έχει αλλάξει την εικόνα
των τοπικών κοινωνιών, στις οποίες προσέδωσε σφρίγος και νέες δυνατότητες. Αρκεί
να αναλογιστούμε ως παράδειγμα, το πώς θα ήταν η πόλη της Κομοτηνής σήμερα,
χωρίς τους 10.000 φοιτητές, την παρουσία της Πανεπιστημιακής κοινότητας και τις
δραστηριότητες κάθε είδους που χάριν του Πανεπιστημίου αναπτύσσονται.

Αυτό το Πανεπιστήμιο μ' αυτή τη διαδρομή και μ' αυτό το
ρόλο αντιμετωπίζει σήμερα το ενδεχόμενο της διακοπής της λειτουργίας του, λόγω
οικονομικού αδιεξόδου. Σε μια εποχή που όλοι, Πανεπιστημιακή Κοινότητα, τοπική
κοινωνία, φοιτητές, ανέμεναν να κάνει το μεγάλο άλμα μετά από τριάντα σχεδόν
χρόνια λειτουργίας. Να μπει σε μια νέα περίοδο ποιότητας διακρίσεων και
αναβαθμισμένου ρόλου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Παρευξείνιας
Ζώνης. Το οικονομικό αδιέξοδο εκτιμούμε ότι αναδεικνύει την αλλαγή στον τρόπο
αντιμετώπισης του Δ.Π.Θ. μετά από πολλά χρόνια.

Το Δημοκρίτειο, βρίσκεται σήμερα στη δυσχερέστερη θέση που
θα μπορούσε να διανοηθεί και ο πιο απαισιόδοξος φοιτητής, Πανεπιστημιακός
δάσκαλος ή πολίτης της Θράκης. Αδυνατεί να ανταποκριθεί σε ανελαστικές δαπάνες,
όπως ρεύμα, τηλέφωνο, νερό, αλλά και δαπάνες φύλαξης, συντήρησης και
καθαριότητας. Οφείλει τους μισθούς των επί συμβάση διδασκόντων από 1/1/2004 έως
31/8/2004. Σημειώνουμε ότι μετά την ημερομηνία αυτή, οι τέως πλέον συμβασιούχοι,
εργάζονται χωρίς συμβάσεις με δική τους ευθύνη, με αποτέλεσμα να τίθεται και
θέμα νόμιμης λειτουργίας των αντίστοιχων τμημάτων.

Ήδη υπάρχουν τμήματα που ανέστειλαν τη λειτουργία τους,
όπως το Τμήμα Παρευξείνιων σπουδών στην Κομοτηνή και το Τμήμα Παραγωγής και
Διοίκησης στην Ξάνθη.

Η ακαδημαϊκή υπόσταση των με αυτό τον τρόπο διδασκόντων,
δέχεται καίρια πλήγματα, αλλά και το σύνολο της Πανεπιστημιακής κοινότητας του
Δημοκρίτειου, σε μέρος της οποίας οφείλει εν πολλοίς, η μέχρι σήμερα θετική
πορεία του Πανεπιστημίου, νιώθει μόνη, σε μια προσπάθεια για την οποία πίστεψε
ότι δεν έχει μόνο Ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά και στην οποία κατέθεσε όχι μόνο την
επιστημονική του γνώση, αλλά και μεγάλα ψυχικά αποθέματα.

ΕΠΕΡΩΤΑΤΑΙ Η Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ

– Τι προτίθεται να πράξει άμεσα η Κυβέρνηση για να
διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου.

– Αν εξακολουθεί με ιδιαίτερο τρόπο, αναγνωρίζοντας του
τον ιδιαίτερο ρόλο του, πέρα του Ακαδημαϊκού, για την περιοχή και τη χώρα.

Οι επερωτώντες βουλευτές

Παναγιώτης Σγουρίδης

Μανωλιά Χρύσα

Ντόλιος Γεώργιος

Φωτιάδης Απόστολος"

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button