Πλεονεκτήματα αλλά και περιορισμοί στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης

Μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εντάσσεται σήμερα η ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όμως διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω δραστηριοποίησης του παραγωγικού της ιστού, σε επίπεδα ικανά να αντεπεξέλθουν στις διαφαινόμενες προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Μεταξύ των λιγότερο αναπτυγμένων οικονομικά
περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εντάσσεται σήμερα η ανατολική Μακεδονία και
Θράκη, όμως διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω δραστηριοποίησης του
παραγωγικού της ιστού, σε επίπεδα ικανά να αντεπεξέλθουν στις διαφαινόμενες
προκλήσεις του διεθνούς οικονομικού περιβάλλοντος.

Τις παραπάνω επισημάνσεις έκανε προχτες ο
οικονομολόγος Μιλτιάδης Σταμπουλής, του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ),
στη διάρκεια επιμορφωτικού σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή.

‘Οπως είπε ο κ.Σταμπουλής, η περιφέρεια διαθέτει
σημαντικά πλεονεκτήματα, αλλά και περιορισμούς, που πρέπει να ληφθούν υπόψη στη
διαμόρφωση της αναπτυξιακής στρατηγικής για τη νέα προγραμματική περίοδο. Μεταξύ
αυτών είναι η προνομιακή της θέση, σε συνδυασμό με τη διέλευση των εθνικών και
διευρωπαικών δικτύων μεταφορών, ο στρατηγικός κόμβος διαμετακόμισης υπηρεσιών
και προϊόντων από και προς τη δυτική Ευρώπη, η ολοκλήρωση σημαντικών εργων
υπδομής μέσω των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης.

Ο κ Σταμπουλης μιλώντας για την οικονομική ανάπτυξη
και απασχόληση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, είπε: "Η
αντιμετωπιση των διαρθρωτικών προβλημάτων της οικονομίας και της περιφερειακής
αγοράς εργασίας στην ΑΜ-Θ απαιτεί τη θέσπιση μιας μακροπρόθεσμης ενιαίας
αναπτυξιακής στρατηγικής για αυτήν στο πλαίσιο του ευρωπαικού και κοινωνικού
γίγνεσθαι. Η επεξεργασία αυτής της στρατηγικής απαιτείται ολο και περισσότερο να
προέρχεται από την συνεργασία ολων των θεσμοθετημένων για την ανάπτυξη φορέων
της περιοχής σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους και τα αρμόδια οργανα
της πολιτείας σε εθνικό επίπεδο".

Η παρούσα χρονική συγκυρία, με την εναρξη του
κοινωνικού διαλόγου για το Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της χώρας 2007-2013,
προβάλλει ιδανική όσον αφορά την υιοθέτηση των αποτελεσματικότερων διαδικασιών
αναπτυξιακού προγραμματισμού της περιφέρειας, πρόσθεσε ο κ Σταμπουλής και τόνισε
ότι οι γενικότεροι στόχοι για τη νέα περίοδο θα πρέπει να περιλαμβάνουν τη
πραγματική σύγκλιση στο πλαίσιο της ενιαίας και διευρυμένης ΕΕ, τη βελτίωση του
περιφερειακού εισοδήματος,την αυξηση της τοπικής απασχόλησης μέσω της
επιτάχυνσης του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού συστήματος και της ενίσχυσης του
βαθμού της εξωστρέφειας του. Για αυτό απαιτείται τα εργαλεία της περιφερειακής
στρατηγικής να εξυπηρετήσουν τους ευρύτερους στόχους της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας της περιφέρειας".

Το σεμινάριο διοργάνωσε ο Οργανισμός Μεσολάβησης
και Διαιτησίας και το παρακολούθησαν εκπρόσωποι των Εργατικών Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων, των Εργοδοτικών Οργανώσεων και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
Βασικός σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ είναι να προσφέρει υπηρεσίες πρωταρχικά Μεσολάβησης
και Επικουρικά μόνο Διαιτησίας. Στοχεύει δηλαδή στη πρόληψη των συγκρούσεων με
την επίλυση των συλλογικών διαφορών μέσα από ένα ουσιστικό διάλογο ο οποίος
οδηγεί στην υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας και στην αποφυγή προσφυγής
στη Διαιτησία.

Ολγα Ορφανίδου

Σχετικά Άρθρα

Back to top button