“Αγροτικά Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας”

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων – AGROCERT σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αγροτική Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006”, διοργανώνει στην Ξάνθη, το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2004 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Αγροτικού Συνεταιρισμού, ημερίδα με θέμα: “Αγροτικά Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας”.

Ο Οργανισμός Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών
Προϊόντων – AGROCERT σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, στο πλαίσιο υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αγροτική
Ανάπτυξη – Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000 – 2006", διοργανώνει στην Ξάνθη, το
Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2004 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Αγροτικού
Συνεταιρισμού, ημερίδα με θέμα: "Αγροτικά Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας".

Με στόχο την ευρεία και έγκυρη πληροφόρηση των
παραγωγών, συνεταιριστικών οργανώσεων, γεωργικών επιχειρήσεων και όλων των
ενδιαφερομένων, για την παραγωγή προϊόντων πιστοποιημένης ποιότητας και την
εφαρμογή συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης στον αγροτικό τομέα, ο AGROCERT
θα πραγματοποιήσει ανάλογες ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Προτεραιότητα σήμερα είναι η παραγωγή ασφαλών και
ποιοτικών προϊόντων. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη δημιουργία υψηλού
ανταγωνισμού στις διεθνείς αγορές, τη διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις
αυξανόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών για ασφαλή και υγιεινά προϊόντα, αποτελεί
νέα πραγματικότητα για την ευρωπαϊκή γεωργία. Η μεταρρύθμιση της Κοινής
Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) επιδιώκει να ανταποκριθεί στις νέες υποχρεώσεις
απέναντι σε παραγωγούς και καταναλωτές.

Η παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας που
αποδεικνύουν με την πιστοποίηση την ποιοτική τους ανωτερότητα, μπορεί να
αποτελέσει τον κύριο άξονα ανάπτυξης της νέας Ελληνικής γεωργίας.

Προσαρμοζόμενοι στο νέο περιβάλλον οι Έλληνες
παραγωγοί μπορούν να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις μιας βιώσιμης
δραστηριότητας, όπου η ποιότητα και οι τιμές των παραγόμενων αγροτικών προϊόντων
θα εξασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητά τους στην εγχώρια και τη διεθνή αγορά.

Στο πλαίσιο της ημερίδας θα γίνει εκτεταμένη
αναφορά στις πηγές χρηματοδότησης μέσω του Γ’ Κ.Π.Σ. που αφορούν τα Αγροτικά
Προϊόντα Πιστοποιημένης Ποιότητας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button