Συνεδρίασε η ΝΕ του  ΤΕΕ Θράκης για τον κάθετο άξονα Ξάνθης – Βουλγαρίας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Θράκης συνεδρίασε στις 22 Σεπτεμβρίου με παρόντες τα παρακάτω μέλη:
– Αμοιρίδης Μιχάλης
– Δέλκος Κων/νος
– Ιωαννίδης Θωμάς
και ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα για το οποίο και σας ενημερώνουμε.
Κάθετος άξονας Ξάνθης – Βουλγαρίας

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Θράκης συνεδρίασε στις 22 Σεπτεμβρίου με παρόντες τα παρακάτω
μέλη:

– Αμοιρίδης Μιχάλης

– Δέλκος Κων/νος

– Ιωαννίδης Θωμάς

και ασχολήθηκε με το παρακάτω θέμα για το οποίο και
σας ενημερώνουμε.

Κάθετος άξονας Ξάνθης – Βουλγαρίας

 

Ύστερα από αίτημα μας προς τη Νομαρχία Ξάνθης,
πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, ενημερωτική συνάντηση αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ με το νομάρχη Ξάνθης κ. Γιώργο Παυλίδη. Την αντιπροσωπεία του ΤΕΕ
αποτελούσαν: Ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής ΠΤ Θράκης κ. Αργύρης Πλέσιας, ο
γραμματέας της αντιπροσωπείας ΠΤ Θράκης κ. Ζαχαρίας Τσαπνίδης και ο πρόεδρος της
ΝΕ Ξάνθης κ. Μιχάλης Αμοιρίδης. Θέμα της συνάντησης ήταν η ενημέρωση του ΤΕΕ
σχετικά με την πορεία υλοποίησης του έργου: οδικός κάθετος άξονας Ξάνθης –
Βουλγαρίας.

Ο νομάρχης Ξάνθης μας ενημέρωσε για το ιστορικό του
έργου και την πορεία εξέλιξης των δράσεων – μελετών που έχει αναλάβει. Το
αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή οδικού άξονα με αρχή τον οικισμό Δημάριο
και πέρας τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα. Το συνολικό μήκος της οδού θα είναι
περίπου 8 χλμ. με πλάτος αυτής τα 10,50 μ. Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις
του και ύστερα από σειρά τροποποιήσεων των αρχικών σχεδίων, μας δήλωσε ότι ο
αναμενόμενος χρόνος ωρίμανσης του έργου, είναι ο Δεκέμβριος του 2004, με
εκτιμώμενο προϋπολογισμό δαπάνης εκτέλεσης του έργου τα 30.000.000 ευρώ. Το έργο
είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα δράσεων του Intereg ΙΙΙ.

Το έργο εκτιμάται ότι θα παρουσιάζει ωριμότητα το
Δεκέμβριο του 2004 και θα είναι έτοιμο προς υλοποίηση.

Η ΝΕ Ξάνθης ενημερώθηκε από τον πρόεδρο της σχετικά
με τη συνάντηση και στη συνέχεια εκφράστηκαν τα παρακάτω:

Το ΤΕΕ ΠΤ Θράκης, έχει εκφράσει από την αρχή της
θητείας του και μέσα από τις γενικές θέσεις του για την ανάπτυξη της Θράκης, ότι
από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της αναπτυξιακής προσπάθειας της
περιοχής μας, είναι η προώθηση και επιτάχυνση των σχεδίων υλοποίησης των κάθετων
οδικών αξόνων Εχίνου και Νυμφαίας των Νομών Ξάνθης και Ροδόπης αντίστοιχα, με
παράλληλη βελτίωση των υφιστάμενων εθνικών οδικών δικτύων.

Εμείς ως ΝΕ Ξάνθης κρίνουμε ότι εφόσον η πορεία
ωρίμανσης του έργου στην περιοχή της Ξάνθης οδεύει προς το τέλος της θα έπρεπε
ήδη οι αρμόδιοι φορείς να έχουν αποφασίσει για την άμεση υλοποίησή του.

Ο κάθετος άξονας από την Ξάνθη στη Βουλγαρία, δεν
αποτελεί -όπως ίσως κάποιοι επικαλεστούν- πλεονασμό. Στα πλαίσια της ενωμένης
Ευρώπης η άμεση επικοινωνία μεταξύ των όμορων λαών είναι πρωτεύον ζήτημα και όχι
πολυτέλεια.

Το έργο αυτό θα αποτελέσει το εφαλτήριο της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του βόρειου ορεινού τμήματος του Νομού μας,
αλλά και πρόσθετο πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις στο σύνολό του. Θα
δημιουργήσει τις κατάλληλες υποδομές τουριστικής ανάπτυξης και διασύνδεσης της
Ξάνθης με περιοχές όχι μόνο της Βουλγαρίας αλλά και άλλων χωρών όπως η Ρουμανία.

Λειτουργώντας στα πρότυπα της γερμανικής
"ρομαντικής οδού", θα δώσει άλλη πνοή και συγκριτικά πλεονεκτήματα στο
τουριστικό προϊόν του Ν. Ξάνθης. 

Επιπρόσθετα θα αποτελέσει την πύλη εξαγωγών και
άμεσης πρόσβασης των παραγόμενων προϊόντων όχι μόνο από περιοχή του Ν. Ξάνθης
αλλά και του Ν. Καβάλας και του λιμένα αυτού. Επίσης θα προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες λειτουργώντας ως πύλη εισόδου στη χώρα μας. Παρατηρώντας τον ευρωπαϊκό
χάρτη, αμέσως αντιλαμβανόμαστε ότι η περιοχή μας, μετά την υλοποίηση αυτού του
έργου, ενοποιείται με χώρες όπως η Πολωνία και Λιθουανία με άμεση οδική
πρόσβαση.

Το εκτιμώμενο κόστος των 30.000.000 ευρώ δεν είναι
μεγάλο σε σχέση με το αναμενόμενο όφελος και τη μελλοντική ανάπτυξη που θα
προσφέρει στην περιοχή και γρήγορα θα αποσβεστεί από τα πλεονεκτήματα που θα
προσδώσει στον Νομό.

Σχετικά με τα παραπάνω θέλουμε να τονίσουμε ότι
παράλληλα με την υλοποίηση του έργου θα πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και στο
υφιστάμενο τμήμα του άξονα (Ξάνθη – Δημάριο). Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι
όσον αφορά το τμήμα τη οδού που διέρχεται σήμερα, από την πόλη της Ξάνθης (οδός
Σάρδεων κ.λ.π.), έχουμε ενημερωθεί ότι η Νομαρχία Ξάνθης έχει ήδη προκηρύξει και
βρίσκεται στη φάση επιλογής του μελετητικού σχήματος για την υλοποίηση του έργυ
"Ανατολική οδική παράκαμψη Ξάνθης".Τα δύο αυτά έργα είναι αλληλένδετα και πρέπει
να γίνουν παράλληλα. Με βάση λοιπόν τους εκτιμώμενους χρόνους παράλληλης
υλοποίησης, θεωρούμε ότι δεν θα υπάρξει κυκλοφοριακή επιβάρυνση της πόλεως της
Ξάνθης, από διερχόμενα οχήματα.

Θέση μας είναι ότι πρέπει άμεσα οι αρμόδιοι φορείς
να επισπεύσουν τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου και να υποστηρίξουν ένθερμα
την υλοποίηση του. Η ωρίμανση του έργου αποτελεί μοναδικό κριτήριο υλοποίησης
του. Οποιαδήποτε άλλη θέση και καθυστέρηση δεν μπορεί να ληφθεί υπόψη παρά μόνο
ως προσπάθεια υποβάθμισης της περιοχής και αναπτυξιακής οπισθοδρόμησης και θα
μας βρει αντιμέτωπους.

Τις θέσεις μας αυτές θα τις κοινοποιήσουμε στα
υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΥΠΕΧΩΔΕ, στους
βουλευτές του Νομού Ξάνθης, στην περιφέρεια ΑΜΘ, στη νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
Δράμας – Καβάλας – Ξάνθης, στο νομαρχιακό διαμέρισμα Ξάνθης, στους δήμους
Ξάνθης, Σταυρούπολης και Μύκης και στην κοινότητα Κοτύλης, προκειμένου να λάβουν
γνώση των θέσεών μας.

Τονίζουμε ότι είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια
πραγματοποίησης του έργου και συντασσόμαστε με όλους όσους φροντίζουν για την
άμεση υλοποίηση του και παρακαλούμε τη διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ – ΠΤ Θράκης να
αποφανθεί επί του θέματος ενημερώνοντας παράλληλα με εμάς και τους υπόλοιπους
φορείς για τις θέσεις της.

 

Για τη ΝΕ ΤΕΕ Ξάνθης

Ο πρόεδρος

Μιχάλης Αμοιρίδης

πολιτικός μηχανικός

Σχετικά Άρθρα

Back to top button