Τα μέλη της “Τουρκικής” Ένωσης Ξάνθης

Γράφει
ο αντ/γος ε.α. Κων/νος Βουλουτιάδης
 
Ο πρόεδρος του υπό κρίσιν στον Αρειο Πάγο σωματείου “Τουρκική Ενωση Ξάνθης” (ΤΕΞ) κ. Τσετιν Μανταζιν δήλωσε ότι η ΤΕΞ έχει 2.500 μέλη (εφημ. “Εμπρός” Ξάνθης της 2-6-2004).

Γράφει

ο αντ/γος ε.α. Κων/νος Βουλουτιάδης

 

Ο πρόεδρος του υπό κρίσιν στον Αρειο Πάγο σωματείου
"Τουρκική Ενωση Ξάνθης" (ΤΕΞ) κ. Τσετιν Μανταζιν δήλωσε ότι η ΤΕΞ έχει 2.500
μέλη (εφημ. "Εμπρός" Ξάνθης της 2-6-2004).

Κατόπιν των ανωτέρω,  ο υπογράφων παρακάλεσε τον κ.
Τσετίν Μανταζίν να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελών της ΤΕΞ διότι
εκτιμάται ότι ο αριθμός των μελών της ΤΕΞ είναι πάρα πολύ μικρός (εφημ. "ο
Χρόνος" Κομοτηνής της 31-8-2004. Εφημερίδες Ξάνθης "Θρακη" και "Αγώνας"
αντιστοίχως την 31-8-2004 και 4-9-2004. Εφημερίδες Αλεξανδρουπόλεως "Ελεύθερη
Θράκη" και "Επαρχιακός Τύπος" αντιστοίχως την 11-9-2004 και 21-9-2004).

Ο δικηγόρος κ. Ορχάν Χατζηϊμπράμ, στην αγόρευση του
στον Αρειο Πάγο δια την υποστήριξη της ΤΕΞ την 23-9-2004 είπε ότι τα μέλη της
ΤΕΞ είναι περίπου 200 έως 300 άτομα.

Κατόπιν των ανωτέρω ποια είναι η αλήθεια; Τα 2.500
μέλη του κ. Μανταζίν ή τα 200 – 300 μέλη του κ. Χατζηϊμπράμ; Αλλά και ποια τα
ονόματα αυτών;

Τα μέλη του συλλόγου των "Παλαιών Προσκόπων Ξάνθης"
υπερηφάνως αναφέρουν ότι είναι μέλη του συλλόγου αυτού και υπερηφάνως φορούν την
προσκοπική σtολή. Το ίδιο συμβαίνει και με τα μέλη του συλλόγου του "Ερυθρού
Σταυρού Ξάνθης" και κάθε ελληνικού συλλόγου.

Η μυστικότητα ως προς τον αριθμό των μελών της ΤΕΞ
και των ονομάτων αυτών, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά ως προς τους πραγματικούς
σκοπούς της ΤΕΞ.

Μόνον οι παρανομούντες και οι τρομοκράτες φοβούνται
να γνωστοποιήσουν τα ονόματά τους και δρουν στα κρυφά και στο σκότος.

Δια άλλη μια φορα παρακαλείται ο πρόεδρος της ΤΕΞ
κ. Μανταζίν να δώσει στη δημοσιότητα τον αριθμό των μελών της ΤΕΞ και τα ονόματα
αυτών.

 

Κων/νος Βουλουτιάδης

Αντιστράτηγος ε.α.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button