Επιστολή συμπολίτη μας για την κοπή των δέντρων στη Λ. Πύργου για την ανέγερση σχολείου

Κύριε Διευθυντά
Στην εφημερίδα σας “ΑΓΩΝΑΣ” της 6ης Οκτωβρίου 2004 διάβασα το σχόλειον του συμπολίτη μας κ. Β. Ταβουλτσίδη, ο οποίος, με πολύ ευγένεια και διπλωματικότητα αντιπαρέρχεται την βάναυση και αντιπολιτιστική κοπή των 400 – 600 πεύκων δια… την ανέγερσιν σχολείου.

Κύριε Διευθυντά

Στην εφημερίδα σας "ΑΓΩΝΑΣ" της 6ης Οκτωβρίου 2004
διάβασα το σχόλειον του συμπολίτη μας κ. Β. Ταβουλτσίδη, ο οποίος, με πολύ
ευγένεια και διπλωματικότητα αντιπαρέρχεται την βάναυση και αντιπολιτιστική κοπή
των 400 – 600 πεύκων δια… την ανέγερσιν σχολείου.

Θα ήθελα να κάνω γνωστό τόσο στον ευγενικό
συμπολίτη μας, όσο και στους αναγνώστες σας:

1. Οτι δεν πρόκειται για απλό "αλσύλλειο" αλλά για
τον αύλιο χώρο του ιστορικού μας δημοτικού νοσοκομείου.

2. Διαπράχθηκε "παραβίαση της αρχής της διαφάνειας"
όπως: α) απόφαση δημοτικού συμβουλίου κεκλεισμένων των θυρών, (θα θέλαμε όλοι
π.χ. ν’ ακούσουμε τι είπε ο οικολόγος δημοτικός σύμβουλος κ. Δέλκος), β) ο
τρόπος κοπής των πεύκων (χαράματα σε μη εργάσιμη ημέρα και όπως λέγεται, χωρίς
σύννομες διαδικασίες).

3. Ο φόβος πράγματι τόσο των κατοίκων της περιοχής,
όσο και των φίλων του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς μας, είναι
μεγάλος, ότι δηλαδή "το σχολείο θα αποτελέσει το έναυσμα για την κοπή και άλλων
δένδρων και την ανεξέλεγκτη οικοδόμηση της περιοχής".

Αυτό απορρέει τόσο από τα έγγραφα του ΥΠΕΧΩΔΕ όσο
και της 4ης εφορίας νεωτέρων μνημείων, (βλέπε σχετικό εσώκλειστο έγγραφο). Η
οποία προβλέπει τη μετατροπή της περιοχής "Λευκού Πύργου" σε καθαρά αστική
περιοχή, ξένη εντελώς προς την παραδεδομένη ιστορικά φυσιογνωμία της (αγροτική –
εξοχική), με δημιουργία οικοδομικών τετραγώνων, μικρών οικοπέδων με ικανό
συντελεστή και όρους δόμησης, δημιουργία δημοτικών οδών κυκλοφοριακής έντασης
κ.λ.π.

Πρόκειται δηλαδή για πλήρη επέκταση του αστικού και
πολεοδομικού ιστού της πόλεως Ξάνθης, προς όφελος φυσικά των κερδοσκόπων και όχι
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Ο Π. Σγουρίδης, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια
"έβγαλε” τα χρήματα αυτά για την ανέγερση σχολείων, έψαχνε συνεχώς για άλλο
χώρο, διότι στο οικόπεδο αυτό είναι αντίθετο σε πολλά σημεία της κείμενης
νομοθεσίας (Γητνίαση με το στρατιωτικό νοσοκομείο, ύπαρξη παραρτήματος λοιμοδών
νόσων κ.λ.π.).

Τέλος, σαφώς είμαστε υπέρ της ανέγερσης σχολείων,
σε κατάλληλο όμως οικόπεδο ή ανάπλαση παλαιών κτηρίων.

Πιστεύουμε η επιλογή είναι "σκόπιμη" και ο χρόνος
δυστυχώς θα μας δικαιώσει.

Ξάνθη, 10-10-2004

Φιλικά

Γ. Μιχαηλίδης

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button