Το 29ο Συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Καπνοπαραγωγών

Ορόσημο για τις εξελίξεις στον κλάδο του καπνού, φιλοδοξεί να αποτελέσει το 29ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Καπνοπαραγωγών (UNITAB), που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα από τις 17-20 Οκτωβρίου 2004. Το 29ο Συνέδριο της UNITAB, που διοργανώνεται, σε στενή συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, θα αποτελέσει το κορυφαίο πανευρωπαϊκά γεγονός, για τον κλάδο του καπνού, με κεντρικό θεματικό πυρήνα “Οι Προοπτικές του Καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιότητα & σεβασμός στο περιβάλλον”.

Ορόσημο για τις εξελίξεις στον κλάδο του καπνού,
φιλοδοξεί να αποτελέσει το 29ο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Καπνοπαραγωγών (UNITAB),
που θα πραγματοποιηθεί στην Καβάλα από τις 17-20 Οκτωβρίου 2004. Το 29ο Συνέδριο
της UNITAB, που διοργανώνεται, σε στενή συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ, θα αποτελέσει
το κορυφαίο πανευρωπαϊκά γεγονός, για τον κλάδο του καπνού, με κεντρικό θεματικό
πυρήνα "Οι Προοπτικές του Καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Ποιότητα & σεβασμός στο
περιβάλλον".

Η παρουσία του συνόλου των μελών της Εκτελεστικής
Επιτροπής- Γενικής Συνέλευσης της UNITAB, δημιουργεί τις απαιτούμενες
προϋποθέσεις, ώστε στο 29ο συνέδριο, να αποτυπωθούν οι κυρίαρχες τάσεις, που
διέπουν την καλλιέργεια και την επεξεργασία του καπνού σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι σύνεδροι, που θα υπερβούν τους 300, προέρχονται
από το Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Αυστρία, Σλοβακία, Ιταλία,
Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Κύπρο, Βουλγαρία, Τουρκία, Fyrom και
Ρουμανία.

Τα ζητήματα που θα απασχολήσουν το συνέδριο αφορούν
κυρίως στην κοινή οργάνωση των αγορών των αγροτικών προϊόντων, μετά τη
μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), την ανάπτυξη της υπαίθρου και
τον ρόλο των αγροτικών οργανώσεων στην αναθεωρημένη ΚΑΠ. Παράλληλα, θα αναλυθούν
θέματα σχετικά με τη νέα Κοινή Οργάνωση Αγοράς (ΚΟΑ) Καπνού και το μέλλον της
καπνοκαλλιέργειας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και οι προοπτικές των
παραγωγικών οργανώσεων-μελών της UNITAB, από τις διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Αναφορικά με τις εξελίξεις για τον καπνό στην
Ελλάδα, θα παρουσιαστεί η σημασία της καπνοκαλλιέργειας στη χώρα μας, ενώ για το
μέλλον του κλάδου, σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, θα αποτυπωθούν οι
προοπτικές στις επιχειρήσεις πρώτης μεταποίησης του καπνού, οι τάσεις-προοπτικές
της καπνοβιομηχανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές εμπόριο καπνού.

Οι εργασίες του 29ου Συνεδρίου της UNITAB, στο
οποίο θα συμμετάσχουν και σημαίνοντα στελέχη των βιομηχανιών καπνού από όλη την
Ευρώπη, θα φιλοξενηθούν, στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Καβάλας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button