Η θέση του Επιμελητητρίου Ξάνθης για τις αμμοληψίες του Νομού Ξάνθης

Στις 22 Σεπτεμβρίου, όπως σας είναι γνωστό, πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ξάνθης, συγκέντρωση των ενδιαφερομένων μελών του επιμελητηρίου μας με θέμα τις αμμοληψίες του Νομού και τις λατομικές περιοχές.

Προς

– Γ.Γ. Περιφέρειας ΑΜΘ

– Νομάρχη Ξάνθης

– Δήμαρχο Ξάνθης 

– Δήμαρχο Τοπείρου

– Δήμαρχο Βιστωνίδας

– Δήμαρχο Αβδήρων

– Δήμαρχο

 Σταυρούπολης 

– Δήμαρχο Μύκης

 

Στις 22 Σεπτεμβρίου, όπως σας είναι γνωστό,
πραγματοποιήθηκε στο Επιμελητήριο Ξάνθης, συγκέντρωση των ενδιαφερομένων μελών
του επιμελητηρίου μας με θέμα τις αμμοληψίες του Νομού και τις λατομικές
περιοχές.

Στη συγκέντρωση αυτή έλαβαν μέρος και ανέλυσαν
λεπτομερώς την υπάρχουσα κατάσταση οι παρακάτω:

Σύνδεσμος Βιοτεχνών – Βιομηχάνων Ξάνθης

Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

Τεχνικό Επιμελητήριο – Τμήμα Ξάνθης

Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων Εργων

Σύνδεσμος Κατασκευαστών Οικοδομικών Εργων

Η διοικητική επιτροπή του επιμελητηρίου Ξάνθης αφού
άκουσε τις απόψεις τους διαπίστωσε ότι υπάρχουν 4 θέματα που απασχολούν στο Νομό
μας τους εμπλεκόμενους επιχειρηματίες, βιοτέχνες, χωματουργούς, εργολάβους
ιδιωτικών και δημοσίων έργων, καθώς και μεγάλο αριθμό απασχολουμένων σε αυτές
τις δραστηριότητες.

1. Ορισμός τοποθεσιών για δημιουργία δανειοθαλάμων.

2. Ορισμός χώρων για απόθεση υλικών κατεδάφισης.

3. Δημιουργία χώρων αμμοληψίας στον ποταμό Κόσυνθο
και στην περιοχή του Δήμου Τοπείρου.

4. Λατομικές περιοχές για τη λειτουργία λατομείων
σε πετρώματα ασβεστόλιθου.

Εως το 1985 λειτουργούσαν στην Ξάνθη δύο λατομεία
στη Χρύσα και ο Κόσυνθος καθώς και ο Νέστος χρησιμοποιούνταν για εκτεταμένες
αμμοληψίες. Δηλαδή σε μια εποχή που η ανάγκη του Νομού ήταν πολύ μικροτερη της
σημερινής, υπήρχε υπερεπάρκεια αδρανών υλικών. Από το Νέστο, δε, τροφοδοτούνταν
με άμμο η Καβάλα και η Δράμα. 

Μετά το 1985 σταμάτησαν να λειτουργούν τα λατομεία
της Χρύσας, διότι ο οικισμός επεκτάθηκε έως και αυτά.

Το 1992 περίπου απαγορεύτηκαν οι αμμοληψίες στον
ποταμό Νέστο – Γαλάνη και έμεινε μόνο ο Κόσυνθος και μάλιστα η περιοχή από τη
σιδηροδρομική γέφυρα έως και τη γέφυρα των Πηγαδίων.

Ο χώρος αυτός χρησιμοποιείτο για αμμοληψίες
παραγωγής αδρανών υλικών, για υλικά επιχωματώσεων και ως χώρος απόθεσης των
υλικών κατεδάφισης.

Την εποχή εκείνη, μετά το 1990, άρχισαν τα πολλά
έργα στο Νομό Ξάνθης και δόθηκε επιπλέον το δικαίωμα αμμοληψίας στην εταιρεία "Νέστος"
τη μετέπειτα "Θεμελιοδομή", ήλθε και η κατασκευή της Εγνατίας οδού και έ τσι
δημιουργήθηκε η σημερινή κατάσταση.

Η πρότασή μας είναι να συνεχίσει, ελεγχόμενα για
τις επιχειρήσεις του Νομού μας και μόνο η κατάσταση ως έχει για μικρό χρονικό
διάστημα στον Κόσυνθο και το Νέστο (Δήμο Τοπείρου), έως ότου δημιουργηθούν και
νέα λατομεία στο Νομό μας. Μετά δε, οι αμμοληψίες να συνεχιστούν ελεγχόμενες.

Να ορισθούν οπωσδήποτε χώροι απόθεσης υλικών
κατεδάφισης καθώς και δανειοθάλαμοι για τις απαιτήσεις των έργων.

 

Ο πρόεδρος

Ανδρικόπουλος Παναγιώτης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button