Κοινή σύσκεψη των Επιμελητηρίων της Θράκης και των Συνδέσμων Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών της Θράκης

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 21-9-2004 και ώρα 19.30′, με πρωτοβουλία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στα γραφεία του, κοινή σύσκεψη των Επιμελητηρίων της Θράκης και των Συνδέσμων Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών της Θράκης, με αντικείμενο την επικείμενη τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου.

Πραγματοποιήθηκε, την Τρίτη 21-9-2004 και ώρα 19.30', με
πρωτοβουλία του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης στα γραφεία του,
κοινή σύσκεψη των Επιμελητηρίων της Θράκης και των Συνδέσμων
Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών της Θράκης, με αντικείμενο την επικείμενη τροποποίηση του
αναπτυξιακού νόμου.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού &
Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης κ.Νικόλαος Αγγελίδης με τον Α' Αντιπρόεδρο
κ.Κουρούδη Σταμάτη, ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Ροδόπης κ.Κων/νος Λιούρτας, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Έβρου κ.Νικόλαος
Δαστερίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ξάνθης κ.Παναγιώτης Ανδρικόπουλος, ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνικών Έβρου κ.Μιχαηλίδης Γ. και ο
Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών – Βιοτεχνικών Ξάνθης κ.Σκαρλάτος Β.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι κοινές θέσεις των παραγωγικών
φορέων της Θράκης, οι οποίες θα διατυπωθούν εντός των ημερών σε ενιαίο κείμενο
και θα προωθηθούν αρμοδίως στην Κυβέρνηση.

Βασική κατεύθυνση του αναπτυξιακού νόμου θα πρέπει να είναι
η εξασφάλιση της σταθερότητας των κινήτρων για μακρά χρονική περίοδο, η
διαφοροποίηση των μέτρων για την Θράκη και η θεσμοθέτηση της επιδότησης και των
λειτουργικών δαπανών και όχι μόνο των επενδυτικών.

Τα Επιμελητήρια και οι Σύνδεσμοι Βιομηχανιών-Βιοτεχνιών
θεωρούν ότι η ακριτική περιοχή της Θράκης έχει ακόμη ανάγκη γενναίας επενδυτικής
στήριξης και λήψης μέτρων που να διασφαλίζουν την λειτουργία των παραγωγικών
επιχειρήσεων και κατ'επέκταση την διατήρηση και αύξηση των θέσεων εργασίας.

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Ροδόπης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button