Με αντικείμενο την ανάπτυξη των στόχων της εργασίας, την παροχή απογραφικού υλικού, τη διεξοδική ανάπτυξη, την παραδοχή της έρευνας και τέλος τις προδιαγραφές των απαιτούμενων προς συλλογή στοιχείων, συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης, αρμόδια για την απογραφή των υφιστάμενων κτιρίων και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και επικινδυνότητας των κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης.

Με αντικείμενο την ανάπτυξη των στόχων της εργασίας, την
παροχή απογραφικού υλικού, τη διεξοδική ανάπτυξη, την παραδοχή της έρευνας και
τέλος τις προδιαγραφές των απαιτούμενων προς συλλογή στοιχείων, συνεδριάζει την
ερχόμενη Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου, η ομάδα εργασίας του ΤΕΕ Θράκης, αρμόδια για την
απογραφή των υφιστάμενων κτιρίων και την εκτίμηση της σεισμικής τρωτότητας και
επικινδυνότητας των κτιρίων στην πόλη της Ξάνθης.

Πρόκειται για ένα σημαντικό πρόγραμμα που έχει αναλάβει
προς υλοποίηση το ΤΕΕ Θράκης, καθώς αποτελεί ουσιαστικά έκφραση της κοινωνικής
ευαισθησίας αλλά και της δυναμικής των ελλήνων μηχανικών του Τεχνικού
Επιμελητηρίου.

Η ολοκλήρωση του συγκεκριμένου προγράμματος θα αξιολογηθεί
ως μία πολύτιμη κοινωνική προσφορά, για ένα σημαντικό θέμα, για το οποίο η
μέριμνα της Πολιτείας είναι απαραίτητη.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων
του Ξενοδοχείου "Le Chalet" στην πόλη της Ξάνθης και ώρα 6 μ.μ. , ενώ αμέσως
μετά την ολοκλήρωσή της και ώρα 8.30μ.μ., θα παραχωρηθεί συνέντευξη τύπου στους
εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Νομού Ξάνθης.