Συνεδριάζει το Δημ. Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, τη Δευτέρα 13 του μηνός και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του στο δημαρχιακό κατάστημα.

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, τη Δευτέρα 13 του
μηνός και ώρα 19.00, στην αίθουσα συνεδριάσεών του στο δημαρχιακό κατάστημα.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο – 73ο: Εγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής
παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 74ο: Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ξάνθης,
οικονομικού έτους 2004.

ΘΕΜΑ 75ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης παντός οχήματος στο συνοικισμό Πανοράματος (εργατικές κατοικίες) –
οδός Οχυρού Μπελες και Αναστασιουπόλεως.

ΘΕΜΑ 76ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης παντός οχήματος στην οδό Χαρ. Τρικούπη.

ΘΕΜΑ 77ο: Λήψη απόφασης για απαγόρευση στάσης και
στάθμευσης παντός οχήματος στην οδό Βενιζέλου 72 – 76, ύστερα από αίτηση της
"Δομικής Ξάνθης Α.Ε.".

ΘΕΜΑ 78ο: Λήψη απόφασης για διαμόρφωση κοινόχρηστου χώρου
οικοδομής στην οδό Εφέσου 76 – 78.

ΘΕΜΑ 79ο: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης "Προκατάρτιση
ατόμων ευπαθών ομάδων στα πλαίσια του προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον οικισμό
Δροσερού".

ΘΕΜΑ 80ο: Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης "Κατάρτιση ατόμων
ευπαθών ομάδων για την αντιμετώπιηση της ανεργίας και του αποκλεισμού στον
οικισμό Δροσερού Ξάνθης".

ΘΕΜΑ 81ο: Αποδοχή όρων ένταξης του έργου: "Σχέδιο
ενημέρωσης και υποστήριξης για τη συμμετοχή των παλιννοστούντων ομογενών του
Δήμου Ξάνθης στην ψηφιακή εποχή", στο ΠΕΠ 2000 – 2006 όπως αναφέρονται στην
τροποποίηση απόφασης ένταξης του Γ. Γραμματέα της Περιφέρειας Α.Μ.Θ.

ΘΕΜΑ 82ο: Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτήματος σύναψης
μίσθωσης έργου (για ένα έτος) με 4 ιδιώτες κτηνιάτρους για τη λειτουργία του
κυνοκομείου.

ΘΕΜΑ 83ο: Ανάθεση εκτέλεσης έργου στην Εταιρία Αναβάθμισης
Παλιάς Πόλης Ξάνθης (ΕΑΠΑΞ Α.Ε.).

ΘΕΜΑ 84ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2004,
αποδοχή χρηματοδότησης και ενίσχυση ΚΑ εξόδων και διάθεση σχετικών πιστώσεων.

ΘΕΜΑ 85ο: Ανταλλαγή ακινήτων Δήμου Ξάνθης με ακίνητο
ιδιοκτησίας Πέτρου Δασκαλόπουλου.

ΘΕΜΑ 86ο: Εγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και
ημερήσιας αποζημίωσης αιρετών.

ΘΕΜΑ 87ο: Εγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 5.000 ευρώ και
εξειδίκευσης αυτού, για την αντιμετώπιση δαπανών για τις εκδηλώσεις της 4ης
Οκτωβρίου σε βάρος του ΚΑ 062.3 του τρέχοντα προϋπολογισμού του Δήμου.

ΘΕΜΑ 88ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αρ. 34
καταστήματος της δημοτικής αγοράς.

ΘΕΜΑ 89ο: Λήψη απόφασης για τη λύση μίσθωσης του αρ. 35
καταστήματος της δημοτικής αγοράς.

ΘΕΜΑ 90ο: Εκφραση γνώμης του δημοτικού συμβουλίου επί της
αριθμ. 18/2004 απόφασης του Δ.Σ. του οργανισμού άθλησης Δήμου Ξάνθης περί
αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2004.

ΘΕΜΑ 91ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων
προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.

ΘΕΜΑ 92ο: Χορήγηση άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών
παιγνίων με παιγνιόχαρτα.

ΘΕΜΑ 93ο: Περί προελέγχου καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 94ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 95ο: Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε δημόσια
κέντρα (που προβλέπεται από αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την
Α5/3010/85 υγειονομική διάταξη).

ΘΕΜΑ 96ο: Επιβολή προστίμου στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού
καταστήματος "Ρόδον", σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας.

ΘΕΜΑ 97ο: Λήψη απόφασης για θέση πάρκινγκ για άτομο με
ειδικές ανάγκες στην οδό Τραπεζούντος 22.

ΘΕΜΑ 98ο: Λήψη απόφασης για θέση πάρκινγκ για άτομο με
ειδικές ανάγκες στην οδό Κολοκοτρώνη 12.

ΘΕΜΑ 99ο: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη της Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 100ο: Καθορισμός αριθμού των προκηρυσσόμενων οκτώ
θέσεων κλάδου ΥΕ16 – Εργατών κήπων με την αριθ. 373./2004 απόφαση του Δ.Σ. για
τις οποίες δε θα ληφθεί υπόψη η εμπειρία ως κριτήριο κατάταξης.

ΘΕΜΑ 101ο: Συμμετοχή του Δήμου στο μετοχικό κεφάλαιο της
ΣΕΠΕΚ Α.Ε.

ΘΕΜΑ 102ο: Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Σαλή Κιαζήμ Ογλού στο Δροσερό.

ΘΕΜΑ 103ο: Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης,
οικονομικού έτους 2004.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button