Ηρεμεί οριστικά το τοπίο στο πανεπιστήμιο Θράκης

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή Τσαλίδη κατά του κύρους των εκλογών στο Πανεπιστήμιο Θράκης, γιατί λόγω της εκλογής του βρίσκεται σε αναστολή της ακαδημαϊκής του ιδιότητας και δεν είχε έννομο συμφέρον

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε ομόφωνα την προσφυγή
Τσαλίδη κατά του κύρους των εκλογών στο Πανεπιστήμιο Θράκης, γιατί λόγω της
εκλογής του βρίσκεται σε αναστολή της ακαδημαϊκής του ιδιότητας και δεν είχε
έννομο συμφέρον

Με απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, του συμβουλίου της
επικρατείας απορρίφθηκε ομόφωνα η αίτηση "ακύρωσης των πρυτανικών εκλογών" κι
επέρχεται οριστικά ηρεμία στο εκλογικό τοπίο, έτσι ώστε οι πρυτανικές αρχές που
είχαν αναδειχθεί, πρύτανης Ιωάννης Σχινάς και αντιπρυτάνεις Κων. Σιμόπουλος, Γ.
Χατζηκωνσταντίνου, Αθανάσιος Καραμπίνης να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Τη σχετική αίτηση είχε υποβάλει ο πρώην αντιπρύτανης και
υποψήφιος πρύτανης τότε Φίλιππος Τσαλίδης, ο οποίος είναι κυβερνητικός βουλευτής
σήμερα στην Ξάνθη. Για την οριστική απόφαση ακύρωσης της σχετικής αίτησης
συνεδρίασε το Γ' τμήμα του συμβουλίου της επικρατείας όπου το παρεμβαίνων
πανεπιστήμιο εκπροσώπησε ο δικηγόρος Κων. Ρέμελης, ενώ εισηγητής ήταν ο Α.
Καραμιχαλέλης.

Το δικαστήριο άκουσε τον πληρεξούσιο του παρεμβαίνοντος
πανεπιστημίου και αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα συσκέφθηκε κατά το νόμο και
απέρριψε την κρινόμενη αίτηση, με το δεδομένο ότι ο κ. Τσαλίδης είναι ήδη
βουλευτής του κοινοβουλίου, βρίσκεται λόγω της ιδιότητάς του σε αναστολή
ασκήσεως των αρμοδιοτήτων του με την ιδιότητα του μέλους ΔΕΠ και στερείται έτσι
του εννόμου συμφέροντος για την άσκηση της κρινόμενης έφεσης και γι' αυτό
απορρίφθηκε, επιβάλλοντας σε βάρος του τη δικαστική δαπάνη των 530 ευρώ.

Η απόφαση βγήκε στις 10 Μαϊου και δημοσιεύθηκε στις 17
Ιουνίου 2004.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button