Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο “Εργασιακή Διέξοδος”, με συντονιστή εταίρο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης και τη συνεργασία είκοσι τριών φορέων του Νομού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης
με το εγκεκριμένο Επιχειρησιακό Σχέδιο "Εργασιακή Διέξοδος", με συντονιστή
εταίρο τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης και τη συνεργασία είκοσι τριών φορέων
του Νομού.

Τα τεχνικά δελτία έργων της Νομαρχίας Ξάνθης που
υποβλήθηκαν, έχουν αξιολογηθεί και ενταχθεί για χρηματοδότηση στο ΠΕΠ ΑΜΘ.

Περιοχή αναφοράς του επιχειρησιακού σχεδίου είναι το
ανατολικό τμήμα του ορεινού όγκου της Ξάνθης, που περιλαμβάνει το Δήμο Μύκης,
τις κοινότητες Κοτύλης, Θερμών και Σατρών, καθώς και το ορεινό κομμάτι του
Δ.Ξάνθης.

Η βασική ιδέα του σχεδίου είναι η προώθηση άλλων, νέων
μορφών απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης, με έμφαση στις εναλλακτικές καλλιέργειες
και τον οικοτουρισμό.

Κεντρική ομάδα στόχος είναι οι γυναίκες χωρίς να
αποκλείονται οι νέοι, απόφοιτοι δευτεροβάθμιας και μεταλυκειακής εκπαίδευσης.

Η τελευταία έγκριση και ένταξη αφορά στην "Προκατάρτιση
αποφοίτων Δημοτικού Σχολείου με σκοπό την ενίσχυση γλωσσικών δεξιοτήτων" και
σχετίζεται με την υλοποίηση προγράμματος προκατάρτισης με συμμετοχή 20 ατόμων.

Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του είναι τρείς μήνες και ο
προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό των 73.800 ευρώ.

Πρόκειται για το στάδιο που προηγείται των εξειδικευμένων
καταρτίσεων, που θα ακολουθήσουν, και αφορά στην βελτίωση και ενίσχυση των
γλωσσικών δεξιοτήτων, καθώς και την εξοικείωση και πρωτογενή χρήση των σύγχρονων
τεχνολογικών μέσων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του σχεδίου ανέρχεται στο ποσό
των δύο εκατομμυρίων τριακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα
πέντε (2.391.775) Ε.

ΑΠΟ ΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ

Σχετικά Άρθρα

Back to top button