Συνεδριάζει το Νομ. Συμβούλιο Ξάνθης

Συνεδριάζει, σήμερα Πέμπτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα συνεδριάσεών του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης με τα εξής θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: 8η τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Δ. Ξάνθης, οικονομικού έτους 2004.
Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Κ. Καρακώστας.

Συνεδριάζει, σήμερα Πέμπτη και ώρα 19.30 στην αίθουσα
συνεδριάσεών του το Νομαρχιακό Συμβούλιο Ξάνθης με τα εξής θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο: 8η τροποποίηση προϋπολογισμού Ν.Δ. Ξάνθης,
οικονομικού έτους 2004.

Εισηγητής ο προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
κ. Κ. Καρακώστας.

ΘΕΜΑ 2ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για εκμετάλλευση λατομικού
χώρου μαρμάρων της "ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ" έκτασης 25.049,80 τ.μ. στην περιοχή Γαλάνης του
Δήμου Τοπείρου.

ΘΕΜΑ 3ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ των α) Σκαρή Ι. Νικηφόρου,
β) Σκαρή Α. Νικηφόρου και γ) Σκαρή Γ. Νικηφόρου για έρευνα λατομικού χώρου
μαρμάρων έκτασης 46.572 τ.μ. στη θέση "Μαυρόρεμμα" Κομνηνών Δήμου Σταυρούπολης.

ΘΕΜΑ 4ο: Επαναφορά του θέματος της γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ
της "ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε." για εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων στην περιοχή
Πανερίου Δήμου Μύκης, έκτασης 89.999,48 τ.μ.

ΘΕΜΑ 5ο: Επαναφορά του θέματος της γνωμοδότησης επί της ΜΠΕ
της "ΚΟΣΥΝΘΟΣ Α.Ε." για εκμετάλλευση λατομικού χώρου μαρμάρων στην περιοχή
Πανερίου Δήμου Μύκης, έκτασης 41.140 τ.μ.

ΘΕΜΑ 6ο: Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ για ανόρυξη και
εκμετάλλευση γεώτρησης πολλαπλής χρήσης στην περιοχή Διομήδειας Ν. Ξάνθης για
τις ανάγκες της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου.

Εισηγητής όλων των υπολοίπων θεμάτων ο προϊστάμενος του
Τμήματος Περιβάλλοντος της Δ/νσης Πολεοδομίας κ. Β. Βλαχόπουλος.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button