Με υποδομές, αλλά και με προβλήματα

Οι τρεις βιομηχανικές περιοχές στις πρωτεύουσες των Νομών της Θράκης, Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου, έζησαν χρονιές επιχειρηματικής δόξας, κυρίως η ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, με την εγκατάσταση δεκάδων βιομηχανικών μονάδων, οι οποίες δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας τα ελκυστικά κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου 1892.

Οι τρεις βιομηχανικές περιοχές στις πρωτεύουσες των Νομών
της Θράκης, Ξάνθης, Ροδόπης και Εβρου, έζησαν χρονιές επιχειρηματικής δόξας,
κυρίως η ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, με την εγκατάσταση δεκάδων βιομηχανικών μονάδων, οι
οποίες δημιουργήθηκαν αξιοποιώντας τα ελκυστικά κίνητρα του αναπτυξιακού νόμου
1892.

Διαθέτοντας και οι τρεις τις βασικές υποδομές δίκτυα
οδοποιίας, ηλεκτρισμού, ύδρευσης και αποχέτευσης προσέλκυσαν και το φυσικό
αέριο, ο αγωγός του οποίου έφθασε ως τη ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, καθώς εκεί
προγραμματίστηκε να κατασκευαστεί και σήμερα λειτουργεί η μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ με καύσιμο το φυσικό αέριο.

Η ΕΤΒΑ επένδυσε αρκετούς χρηματικούς πόρους για βελτιώσεις
και επεκτάσεις των υποδομών των βιομηχανικών περιοχών, ωστόσο προβλήματα πάντα
υπάρχουν, αναδυκνείονται και προβάλλονται λύσεις εκ μέρους των ενδιαφερομένων
φορέων το τεικό ζητούμενο όμως είναι, αν με την αναθεώρηση του ισχύοντος
αναπτυξιακού νόμου οι τρεις βιομηχανικές περιοχές της Θράκης αποτελέσουν εκ νέου
ελκυστικό επενδυτικό περιβάλλον, σε συνδυασμό και με την αναβάθμιση των
υποδομών τους.

ΒΙ.ΠΕ.

Αλεξανδρούπολης

Η αρχική απαλλοτρίωση γης για τη ΒΙ.ΠΕ. Αλεξανδρούπολης
αφορούσε σε 3.000 στρέμματα εκ των οποίων αξιοποιήθηκαν τα 800 με την κατασκευή
των βασικών υποδομών.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Εβρου Νίκο
Δαστερίδη, "μόλις 6 – 7 επιχειρήσεις λειτουργούν σήμερα στη ΒΙ.ΠΕ. και οι
υπόλοιες είναι ανενεργές, κάποιες από τις οποίες χαρακτηρίζονται ως τα λεγόμενα
"κουφάρια" ενώ σε άλλες δηλώνονται και τα κτίρια".

Η ΒΙ.ΠΕ. έχει το πλεονέκτημα της γειτνίασης με το λιμάνι
της Αλεξανδρούπολοης, ωστόσο ο κ. Δαστερίδης σημειώνει ως ανασταλτικούς
παράγοντες την "προβληματική σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ με την Εγνατία οδό" και την
"απουσία εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού".

Παράλληλα τονίζει την ανάγκη, μετά και την αλλαγή του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος με την αγορά της ΕΤΒΑ από την τράπεζα Πειραιώς, "να
ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους ιδιοκτήτες των "κουφαριών" ή οικοπέδων όπου δεν
έχουν ακόμη εγκατασταθεί οι επιχειρήσεις ώστε να ελευθερωθούν οι χώροι".

Πάντως, και οι υποδομές να βελτιωθούν και να υπάρξουν νέοι
χώροι, δύσκολα να εγκατασταθούν νέες μονάδες αφού όπως τονίζει ο κ. Δαστερίδης,
με τον ισχύοντα νόμο "ο οποίος μόνο αναπτυξιακής δεν είναι" οι επιχειρήσεις που
εγκρίθηκαν σε όλο τον Εβρο "μετρούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού".

Μια ΒΙ.ΠΕ. σε δύο Δήμους

Καλύτερα συγκροτημένη και με περισσότερες υποδομές είναι η
βιομηχανική περιοχή Κομοτηνής με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να ανήκει διοικητικά,
ως προς τα γεωγραφικά της όρια, σε δύο ΟΤΑ και συγκεκριμένα κατά 70% στο Δήμο
Μαρώναςι και κατά το υπόλοιπο ποσοστό στο Δήμο Κομοτηνής.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών –
Βιοτεχνιών Ροδόπης Νίκο Βουγιουκλή στη ΒΙ.ΠΕ. είναι σήμερα εγκαταστημένες
περίπου 120 επιχειρήσεις "ανενεργές σε ένα ποσοστό περίπου 10% ενώ οι
απασχολούμενοι ανέρχονται σε 3.500, ένας αριθμός που θα μπορούσε να είναι
μεγαλύτερος αν δεν χανόταν αρκετές θέσεις εργασίας τα τελευταία χρόνια, μια
απώλεια "που δεν έγινε έντονα αισθητή καθώς οι χαμένες θέσεις αναπληρώθηκαν από
άλλες σε νέες μονάδες που εγκαταστάθηκαν στη ΒΙ.ΠΕ. ΚΟ.".

Η ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής διαθέτει πέραν των άλλων υποδομών και
μονάδα βιολογικού καθαρισμού υγρών βιομηχανικών αποβλήτων που μπορεί να
εξυπηετήσει μεγάλη ποικιλία βιομηχανιών, αστυνομικό σταθμό και στεγασμένες
μόνιμες εκθεσιακές εγκαταστάσεις στις οποίες φιλοξενείται το Μαίο κάθε χρονιάς η
Πανελλήνια Εμπορική Εκθεση "Θράκη" και από φέτος σειρά κλαδικών εκθέσεων.

Στα αιτήματα για τη βελτίωση των υποδομών καταγράφεται η
ανάγκη αντικατάστασης του παλαιού τμήματος του δικτύου ύδρευσης, η περαιτέρω
στελέχωση του αστυνομικού σταθμού για καλύτερη αστυνόμευση των βιομηχανικών
εγκαταστάων, η λειτουργία ιατρεία και τελωνείου, η σύνδεση της ΒΙ.ΠΕ. με το
σιδηροδρομικό δίκτυο και τέλος η οδική της σύνδεση με τον πλησίον σε αυτή κόμβο
της Εγνατίας οδού.

Αξίζει να σημειωθεί και το αίτημα να υπαχθεί ολόκληρη η
έκταση της ΒΙ.ΠΕ. σε ένα και μόνο δήμο η πρόταση του Συνδέσμου Βιομηχανιών –
Βιοτεχνιών Ροδόπης είναι να ενσωματωθεί η ΒΙ.ΠΕ. στο Δήμο Κομοτηνής, προκειμένου
να βελτιωθεί η διαδικασία αποδομιδής των απορριμμάτων αλλά και το συγκοινωνιακό
αναφορικά της μεταφοράς των εργαζομένων.

Τέλος ο Σύνδεσμος έχει ετοιμάσει την υποδομή για τη
διασήμανση της περιοχής με πινακίδες, οι οποίες θα τοποθετηθούν ανά βιομηχανικό
τετράγωνο ώστε ο επισκέπτης να γνωρίζει που είναι εκγαταστημένη η κάθε
επιχείρηση.

Η ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης

Και αυτή η βιομηχανική περιοχή διαθέτει τις βασικές
υποδομές με βελτιωμένη οδική πρόσβαση χωρίς ωστόσο σύνδεση με το σιδηροδρομικό
δίκτυο, ενώ μετά την αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος λειτουργεί ενός της
ΒΙ.ΠΕ. και θυρίδα της τράπεζας Πειραιώς.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Βιομηχανιών –
Βιοτεχνιών Ξάνθης Βασίλειο Σκαρλάτο περίπου 20 είναι οι μονάδες που λειτουργούν
στη ΒΙ.ΠΕ., όμως "οι σπουδαιότερες σε μεγέθη τζίρος, απασχολούμενο προσωπικό,
εγκαταστάσεις, είναι εγκατεστημένες εκτός ΒΙ.ΠΕ." και συνολικά το απασχολούμενο
στο σύνολο των μονάδων προσωπικό, φθάνει τα 3.200 άτομα, χωρίς να υπολογίζονται
οι εργαζόμενοι στα έξι συνεταιριστικά εργοστάσια του Νομού Ξάνθης.

Διαθέσιμος χώρος για την εγκατάσταση νέων μονάδων στη
ΒΙ.ΠΕ. υπάρχει και αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή συνορεύει και με βιοτεχνική
περιοχή η οποία προϋπήρχε της δημιουργίας της ΒΙ.ΠΕ.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button