Eιδικών περιβαλλοντικών διαδρομών του ορεινού όγκου της Ξάνθης

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ανάδειξη της ορεινής Ξάνθης θα υποβληθεί από την Νομαρχία στο πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INΤERREG IPA/PHARE ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006, Μέτρο 3.2 “Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος”

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ανάδειξη της ορεινής Ξάνθης
θα υποβληθεί από την Νομαρχία στο πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INΤERREG
IPA/PHARE ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2000-2006, Μέτρο 3.2 "Προστασία, ανάδειξη και
διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος"

Η απόφαση λήφθηκε στο τελευταίο Νομαρχιακό Συμβούλιο και
την εισήγηση έκανε η αρχιτέκτων μηχανικός και προϊσταμένη του τμήματος
προγράμματος και μελετών ΔΤΥΝΔΞ Αθηνά Καραθανάση. Η εισήγηση αναφέρει:

Το παρόν έργο σκοπό έχει την ανάδειξη του ορεινού τμήματος
του Ν. Ξάνθης, μια περιοχή που καταλαμβάνει σχεδόν το ήμισυ του νομού στο βόρειο
μέρος του και είναι ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Η υπό μελέτη περιοχή αποτελεί τμήμα της οροσειράς της
Ροδόπης, η οποία εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων Ελλάδας – Βουλγαρίας, είναι,
δε το φυσικό τους όριο και συνάμα ο φυσικός τους σύνδεσμος, αφού κοινό είναι το
ενδιαφέρον των δύο χωρών για την ανάδειξη της φυσικής ομορφιάς και της
πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής, με ταυτόχρονη προστασία της.

Συγκεκριμένα, επιδίωξη είναι η προσέλκυση επισκεπτών σε
ειδικές ελεγχόμενες διαδρομές, δηλαδή ορειβατικά μονοπάτια και ορεινούς δρόμους
για αυτοκίνητα 4Χ4, που θα τους βοηθήσουν να γνωρίσουν τον φυσικό πλούτο, το
ανάγλυφο, την χλωρίδα και την πανίδα της οροσειράς της Ροδόπης αλλά και τους
εναπομείναντες ορεινούς οικισμούς, μοναδικά δείγματα της χαρακτηριστικής
βαλκανικής αρχιτεκτονικής.

Το συνολικό έργο υπό τον γενικό τίτλο του θέματος
αποτελείται από τέσσερα υποέργα:

1) "Μελέτη Χαρτογράφησης και ανάδειξης ειδικών
περιβαλλοντικών διαδρομών του ορεινού όγκου του Ν. Ξάνθης".

Η μελέτη αυτή θα περιλαμβάνει α) την αναλυτική αποτύπωση
όλων των ειδικών διαδρομών της ορεινής περιοχής του νομού, με χρήση GPS
-καταγραφέα υπαίθρου- καθώς και των χιλιομετρικών τους αποστάσεων, β) την
επισήμανση (κατά την διέλευση των εν λόγω διαδρομών) όλων των απαιτούμενων
πληροφοριακών πινακίδων, οδικής σήμανσης και περιβαλλοντικής πληροφόρησης και
τον εντοπισμό των θέσεων τους επακριβώς, γ) την εισαγωγή όλων των αποτελεσμάτων
της προαναφερθείσας καταγραφής πεδίου σε Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών, με
σκοπό την αποτύπωση τους σε χάρτες, δ) την παραγωγή, εν τέλει, σειράς
τουριστικών χαρτών, σε ψηφιακή μορφή, όπου, εκτός από το εθνικό και επαρχιακό
δίκτυο, οικισμούς, τοπωνύμια κλπ., θα αποτυπώνονται πλήρως, για χρήση από τον
επισκέπτη, όλες οι υπόψη διαδρομές και οι απαιτούμενες πληροφορίες για τον
εντοπισμό τους.

Πιο συγκεκριμένα, οι ειδικές διαδρομές τις οποίες αφορά η
υπόψη μελέτη είναι αναλυτικά οι ακόλουθες:

Διαδρομές 4Χ4

– Δέλτα Νέστου – Ανάχωμα – Γαλάνη – Ιμερα – Κρωμνικό –
Λιβερά – Κομνηνά (συνεχίζεται ασφαλτοστρωμένη οδός μέχρι Κάτω Ιωνικό μέσω
Σταυρούπολης).

– Κάτω Ιωνικό – Καλύβα – Λειβαδίτης – Δασικό Χωριό.

– Λυκοδρόμιο – Καλλιθέα – Δασικό Χωριό – Ρεύμα – Σταμάτιο –
Σμίνθη.

– Ρεύμα – Ωραίο – Πάχνη.

– Σταυρούπολη – Τσάλ.

– Θέρμες – Διάσπαρτο.

– Εχίνος – Μέδουσα – Κοτάνη.

– Μοναστήρια (Αρχαγγελιώτισσας & Καλαμούς) – Κένταυρος –
Σάτρες.

– Ποταμοχώρι – Γιαννοχώρι – Τσαλαπετεινό – Καλότυχο.

– Κιμμέρια – Έρανος – Άσκυρα – Ρύμη – Φίλια Μονοπάτια.

– Διεθνές Ορειβατικό Μονοπάτι Ε6.

– Δημάριο – Κούλα – Γυφτόκαστρο.

– Παλαιά οδός προς Βουλγαρία, από διασταύρωση με οδό Εχίνου
– Σατρών μέχρι τα σύνορα.

2) Παραγωγή πληροφοριακών εντύπων και χαρτών στα πλαίσια
του έργου "Χαρτογράφηση και ανάδειξη ειδικών περιβαλλοντικών διαδρομών του
ορεινού όγκου του Ν. Ξάνθης".

Το παρόν υποέργο περιλαμβάνει την έκδοση των χαρτών, που
παρήχθησαν σε ψηφιακή μορφή από την προαναφερθείσα μελέτη, καθώς και την έκδοση
ενός πολυσέλιδου οδηγού, με πληροφοριακό υλικό για τις μελετηθείσες διαδρομές
και για τον ορεινό όγκο του Ν. Ξάνθης γενικά.

3) Οδική και περιβαλλοντική σήμανση ειδικών διαδρομών στα
πλαίσια του έργου "Χαρτογράφηση και ανάδειξη ειδικών περιβαλλοντικών διαδρομών
του ορεινού έγκου του Ν. Ξάνθης".

Το παρόν υποέργο περιλαμβάνει την τοποθέτηση, στις
μελετηθείσες διαδρομές, όλων των απαιτούμενων πληροφοριακών πινακίδων, οδικής
σήμανσης και περιβαλλοντικής πληροφόρησης, σύμφωνα με την μελέτη του υποέργου –
1 – (είδος, θέσεις, τρόπος τοποθέτησης).

4) Ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του
έργου "Χαρτογράφηση και ανάδειξη ειδικών περιβαλλοντικών διαδρομών του ορεινού
όγκου του Ν. Ξάνθης"

Το υποέργο αυτο αφορά την διοργάνωση ημερίδας για το έργο
ανάδειξης του ορεινού όγκου Ν. Ξάνθης και την δημιουργία, σε ψηφιακή και έντυπη
μορφή, του απαιτούμενου, για την ημερίδα, υλικού προβολής.

Περιλαμβάνει, επί πλέον, τα έξοδα φιλοξενίας τριών
τουλάχιστον ατόμων από την Νομαρχία Σμόλιαν της Βουλγαρίας, στην διάρκεια
επίσκεψης τους για ενημέρωση επί του έργου και των συμπερασμάτων του.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button