ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΞΑΝΘΗΣ

Την Δευτέρα 05-07-2004 έγινε η συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΤΕΕ – Τμήμα Θράκης, κατά την οποία έγινε η παρουσίαση στα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Γ.Π.Σ. Δ. Ξάνθης, από τον μελετητή Κο Λαλέντη Κων/νο.

Την Δευτέρα 05-07-2004 έγινε η συνεδρίαση της Μόνιμης
Επιτροπής Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος ΤΕΕ – Τμήμα Θράκης, κατά την
οποία έγινε η παρουσίαση στα μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου, του Γ.Π.Σ. Δ.
Ξάνθης, από τον μελετητή Κο Λαλέντη Κων/νο.

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν μέλη του Τεχνικού
Επιμελητηρίου, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξάνθης Κος Ελευθεριάδης Δάνης, ο
Αντιδήμαρχος Δήμου Κομοτηνής Κος Πετρίδης Γιώργος και Ιδιώτες.

Ο μελετητής Κος Λαλένης Κων/νος παρουσίασε με σαφήνεια και
επάρκεια την μελέτη, εξηγώντας τις γενικές αρχές πυ χρησιμοποίησε, τις
κατευθήνσεις και τους προβληματισμούς που έλαβε υπόψη και με βάση τους οποίους
επεξεργάζεται την μελέτη.

Από τους παρευρισκόμενους αναπτύχθηκαν θέσεις, προτάσεις
και απορίες. Έγινε μία εκτενής συζήτηση, που κάλυψε πολλές πλευρές του υπό
σχεδίαση ΓΠΣΔ Ξάνθης.

Συνοπτικά ιδιαίτερης αναφοράς και προβληματισμού χρίζουν τα
παρακάτω:

– Το σχέδιο είναι ιδιαίτερα φιλόδοξο και ευρύ, το οποίο
εκτός των θετικών που εμφανίζει δημιουργώντας τις προϋποθέσεις προγραμματισμού
και μακροπρόθεσμης ανάπτυξης, παρουσιάζει ιδιαίτερες απαιτήσεις σε χρήμα για την
εφαρμογή του. Το ποσοστό της δαπάνης εφαρμογής του σχεδίου και κατασκευής των
απαραίτητων υποδομών και κοινοχρήστων χώρων το οποίο θα καλυφθεί από την εισφορά
σε χρήμα των νεοεντασσόμενων στο σχέδιο εκτάσεων εκτιμάται μόνο σε 10%. Το
υπόλοιπο ποσοστό θα πρέπει να καλυφθεί από το Δήμο Ξάνθης. Η δυνατότητα
εξεύρεσης ίδιων πόρων από το Δήμο Ξάνθης σε συνάρτηση με την υποστήριξη του
Ελλονικού Κράτους που φαίνεται φειδωλή αποτέλεσε σημείο προβληματισμού.

– Συζητήθηκε το ενδεχόμενο μείωσης του Συντελεστή Δόμησης
στον υφιστάμενο ιστό της πόλης και τα προβλήματα που βραχυπρόθεσμα θα προκαλέσει
κοινωνικά και οικονομικά αλλά και τα ευνοϊκά αποτελέσματα που θα έχει μία τέτοια
λύση στο περιβάλλον της πόλης στις επόμενες δεκαετίες.

– Η δημιουργία χώρων πρασίνου και αναψυχής ζητήθηκε να
είναι πρώτης προτεραιότητας και σε υψηλό ποσοστό. Επίσης τα πλάτη των δρόμων να
είναι τα μέγιστα δυνατά και οι λεγόμενες "μαλακές επιφάνειες" να αποτελούν
επαρκές ποσοστό.

– Η συγκοινωνιακή μελέτη να αναπτυχθεί με πραγματικά
στοιχεία και όχι λαμβάνοντας υπόψη ιδανικές συνθήκες, έτσι ώστε το πρόβλημα που
υφίσταται να μην διαιωνιστεί.

– Ζητήθηκε να μελετηθεί ιδιαίτερα η μορφή των εισόδων της
πόλης, έτσι ώστε να ανατραπεί η άσχημη εντύπωση που δίδουν στους επισκέπτες αλλά
και στους χρήστες οι περιοχές αυτές.

– Το σχέδιο προβλέπει την μετατόπιση της σιδηροδρομικής
γραμμής και μεταφορά του σιδηροδρομικού σταθμού εκτός των ορίων του νέου
σχεδίου. Προβλέπει τη χρήση των στρατοπέδων που βρίσκονται στις παρυφές της
πόλης. Ο προβληματισμός για την συνεργασία τόσο του ΟΣΕ όσο και του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας , στο μεγαλεπήβολο αυτό σχέδιο ήταν έντονος και εκφράστηκε η
απαισιοδοξία των παρευρισκομένων για την τελική υλοποίηση της πρότασης.
Τονίσθηκε ότι οι πιέσεις προς τον ΟΣΕ και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για την
εφαρμογή των παραπάνω πρέπει να είναι άμεσες και συνεχείς, προκειμένου να
υπάρξει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Στα πλαίσια της θεσμικής λειτουργίας του Τεχνικού
Επιμελητηρίου ως συμβούλου του Κράτους και στη συγκεκριμένη περίπτωση του Δήμου
Ξάνθης όλα τα παραπάνω μαζί με άλλους ιδιαίτερης και εξειδικευμένης σημασίας
προβληματισμούς θα ομαδοποιηθούν, θα ταξινομηθούν και θα αποτελέσουν ύστερα από
μελέτη τη βάση των προτάσεων που θα υποβληθούν στο Δήμο Ξάνθης.

Στη φάση του σχεδιασμού στην οποία βρισκόμαστε τώρα είναι
απαραίτητο να συμμετάσχουν ενεργά όλοι, με τις προτάσεις ή ακόμη και τις
αντιρρήσεις τους έτσι ώστε κατά την φάση της εφαρμογής να μην υπάρξουν
προβληματισμοί και καθυστερήσεις, οι οποίες θα αποτελέσουν τροχοπέδη στην
ανάπτυξη της περιοχής μας.

Η Μόνιμη Επιτροπή Οικισμού, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
του ΤΕΕ – Τμήματος Θράκης σε συνεργασία με την Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης και τη
Διοικούσα του ΤΕΕ Θράκης, με γνώμονα το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, την
αναπτυξιακή προοπτική, την αειφόρο ανάπτυξη αλλά και συναισθανόμενη την ευθύνη
που απορρέει από το θεσμικό ρόλο που η πολιτεία έχει δώσει στο Τεχνικό
Επιμελητήριο, θα καταθέσει τις προτάσεις της, συμμετέχοντας ενεργά στο σχεδιασμό
και στην υλοποίηση, από το Δήμο Ξάνθης, ενός μεγαλεπήβολου και δύσκολου έργου το
οποίο όμως είναι απαραίτητο και απαιτητό να υλοποιηθείλ άμεσα.

Μιχάλης Αμοιρίδης

Πρόεδρος ΝΕ Ξάνθης ΤΕΕ Θράκης

Σχετικά Άρθρα

Back to top button