Τη Δευτέρα θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο

Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2004 και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2004 και ώρα 19.00, θα συνεδριάσει το
Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης στην αίθουσα των συνεδριάσεων του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

ΘΕΜΑΤΑ

1ο-51ο:

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής έργων.

ΘΕΜΑ 52ο:

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Αναμόρφωση
προϋπολογισμού Δήμου Ξάνθης οικ. έτους 2004.

ΘΕΜΑ 53ο:

Έγκριση 1ου ΑΠ του έργου: "Κατασκευή διακοσμημένης
ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας οδών Δήμου Ξάνθης"

ΘΕΜΑ 54ο:

Έγκριση 2ου ΑΠ & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: "Επισκευή &
Συντήρηση σχολικών κτιρίων" εργολαβία: "Ανακαίνιση χρωματισμών σχολικών
συγκροτημάτων", σύναψη σύμβασης ανάθεσης συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω
έργου και παράταση προθεσμίας περαίωσης.

ΘΕΜΑ 55ο:

Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: "Δημιουργία Μουσείου Ιστορίας της
Ξάνθης και ανάδειξη ευρύτερης περιοχής (Β' φάση)", σύναψη σύμβασης ανάθεσης
συμπληρωματικών εργασιών του παραπάνω έργου και παράταση προθεσμίας περαίωσης.

ΘΕΜΑ 56ο:

Έγκριση 2ου ΑΠ του έργου: "Ανάπλαση ορίων Δημοτικού Κήπου
στην Παλιά Πόλη".

ΘΕΜΑ 57ο:

Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για εγκατάσταση
βιοτεχνίας γόμωσης – αναγόμωσης πυροσβεστήρων στο 1,5 χλμ της Επαρχιακής Οδού
Κιμμερίων – Πηγαδίων.

ΘΕΜΑ 58ο:

Έγκριση απολογιστικού πίνακα εσόδων – εξόδων οικ. έτους
2003 του Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 59ο:

Έγκριση της καταβολής ποσού για την συμμετοχή του Δήμου
Ξάνθης στο Δίκτυο ROM και αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2004.

ΘΕΜΑ 60ο:

Αποδοχή όρων ένταξης της πράξης "Προκατάρτιση κατάρτιση
ανέργων υποαπασχολούμενων – ατόμων ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο πλαίσιο του
προγράμματος ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικής ανάπτυξης με τίτλο: "Προστασία –
αποκατάσταση και αξιοποίηση του παραδοσιακού οικισμού της Παλιάς Πόλης της
Ξάνθης".

ΘΕΜΑ 61ο:

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ξάνθης, της
ΤΕΔΚ Ν. Ξάνθης και της ΕΑΠΑΞ.

ΘΕΜΑ 62ο:

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2004, κατανομή στα
Νομικά Πρόσωπα του Δήμου και διάθεση πιστώσεων κωδικών αριθμών.

ΘΕΜΑ 63ο:

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για
καθαρισμό και φύλαξη περιαστικών δασών Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 64ο:

Πρόσληψη εποχικού προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την
αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 65ο:

Έγκριση εξόδων εκτός έδρας μετακίνησης και ημερήσιας
αποζημίωσης αιρετών.

ΘΕΜΑ 66ο:

Αγορά βιβλίων με τίτλο: "Νησίδες Πόλεως Ξάνθης 2" του
συγγραφέα Θ. Εξάρχου, από το ΠΑ.ΚΕ.ΘΡΑ.

ΘΕΜΑ 67ο:

Αγορά βιβλίων με τίτλο: "Οι πρώτες φλόγες" του συγγραφέα
Στ. Ιωαννίδη, από τον εκδοτικό οίκο Μιχ. Σπανίδη

ΘΕΜΑ 68ο:

Εξειδίκευση και διάθεση πίστωσης για παράθεση δείπνου σε
καλεσμένους του Δήμου στα πλαίσια του Διεθνές Συνεδρίου που θα διεξαχθεί μεταξύ
30 Αυγούστου – 3 Σεπτεμβρίου, σχετικά με την Ψηφιακή Τυπογραφία.

ΘΕΜΑ 69ο: Οικονομική συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης, στην
Ολυμπιακή προετοιμασία του Ξανθιώτη αθλητή Μιχαήλ Πελιβανίδη.

ΘΕΜΑ 70ο:

Ανάθεση εκτέλεσης έργου στην Αμιγή Επιχείρηση της ΤΕΔΚ –
Ενέργεια, Περιβάλλον, Ανάπτυξη (Ε.Π.Α.).

ΘΕΜΑ 71ο:

Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, για την παραχώρηση
κοινόχρηστης έκτασης του Δημοσίου, στην εταιρία ΒΑΝ – ΠΑΝΠΛΑΣΤ

ΘΕΜΑ 72ο:

Οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών
Εμπόρων Ν. Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 73ο:

Έγκριση ισολογισμού έτους 2003 της Δημοτικής Επιχείρισης
Πληροφόρησης Θεάματος & Επικοινωνίας Ξάνθης, ορισμός ελεγκτών και καθορισμός
αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 74ο:

Έγκριση ισολογισμού έτους 2003 της Δημοτικής Επιχείρησης
Ανάπτυξης Ξάνθης, ορισμός ελεγκτών και καθορισμός αμοιβής τους.

ΘΕΜΑ 75ο:

Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου Μερικής Απασχόλησης &
παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα Δήμου Ξάνθης.

ΘΕΜΑ 76ο:

Έγκριση της τροποποίησης και συμπλήρωσης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Οργανισμού Άθλησης Δήμου Ξάνθης

ΘΕΜΑ 77ο:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς
υπηρεσιών διαδικτύου.

ΘΕΜΑ 78ο:

Περί προελέγχου καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 79ο:

Οριστική έγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

ΘΕΜΑ 80ο:

Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής σε Δημόσια Κέντρα (που
προβλέπεται από Αστυνομικές διατάξεις και χορηγούνται σύμφωνα με την Α5/3010/85
Υγειονομική Διάταξη).

Σχετικά Άρθρα

Back to top button