ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Καθηγητής κ. Σπύρος Ι. Βλιάμος και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ. Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

Ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων
του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Καθηγητής κ. Σπύρος Ι.
Βλιάμος και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης κ.
Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος

Σας προσκαλούν

Στην ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΕΛΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΩΝ
ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΚΤ ΤΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Π.Ε.Π. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 1 Ιουλίου 2004 και ώρα 9.30
π.μ. στο Ξενοδοχείο Arcadia Hotel – Ασώματοι Κομοτηνής.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Έναρξη – Προσέλευση Συμμετεχόντων 09.30-10.00

Χαιρετισμοί 10.00-10.30

1. Εφαρμογή των Δράσεων ανά Κατηγορία Ενέργειας – ΕΥΣΕΚΤ –
ΔΑ 10.30-11.30

Συμβουλευτική, Κατάρτιση, Προκατάρτιση, Συνοδευτικές
Υποστηρικτικές Υπηρεσίες, Δημοσιότητα-Ευαισθητοποίηση, Δικτύωση, Κοινωνικές
Υπηρεσίες, Ιατροκοινωνικά

* Διαδικασία Επιλογής Ωφελουμένων

* Χρηματορροές

* Παρακολούθηση και Πιστοποίηση Οικονομικού & Φυσικού
Αντικειμένου

* Υποβολή Μηνιαίων – Τριμηνιαίων Δελτίων

2. Ο Ρόλος της ΟΣΦ και των Οργάνων της στις Τ.Π.Α. – ΕΥΣΕΚΤ
11.30-11.45

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11.45-12.00

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΣΥΖΗΤΗΣΗ 2.00-13.00

3. Σύστημα Παρακολούθησης Ωφελουμένων – ΕΥΣΕΚΤ 13.00-14.00

* Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης *

* Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αστικής & Αγροτικής Ανάπτυξης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 14.00-14.30

ΓΕΥΜΑ 14.30-15.45

4. Εταιρική Σχέση στο πλαίσιο των Ολοκληρωμένων
Προγραμμάτων για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου – ΕΥΣΕΚΤ 15.45-16.00

5. Προσκλήσεις / Προκηρύξεις – ΕΥΣΕΚΤ 16.00-16.30

* Υλοποίηση με Ίδια μέσα

* Υλοποίηση με Ανάθεση

* Διαδικασίες για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

6. Βασικές Διοικητικές Διαδικασίες Υλοποίησης Πράξεων – ΜΟΔ
16.30-17.30

* Προετοιμασία Ένταξης Πράξεων

* Προετοιμασία Υλοποίησης Φυσικού Αντικειμένου Πράξεων

* Υλοποίηση Φυσικού Αντικειμένου Πράξεων

* Παρακολούθηση Οικονομικού Αντικειμένου Πράξεων

7. Ιατροκοινωνικά – ΜΟΔ 17.30-18.00

ΣΥΖΗΤΗΣΗ 18.00-19.00

Λήξη Ημερίδας

Σχετικά Άρθρα

Back to top button