Για την αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων και την κατάθεση νέων ιδεών και προτάσεων για την ανανέωση και την ανάπτυξη νέων μορφών επιχειρηματικότητας στο Ν.Ξάνθης συζήτησαν την Τρίτη ο Νομάρχης Ξάνθης κ.Παυλίδης Γεώργιος, με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ κ.Στάμο Νικόλαο, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Νομάρχη Ξάνθης.

Για την αναζήτηση και εξεύρεση λύσεων και την κατάθεση νέων
ιδεών και προτάσεων για την ανανέωση και την ανάπτυξη νέων μορφών
επιχειρηματικότητας στο Ν.Ξάνθης συζήτησαν την Τρίτη ο Νομάρχης Ξάνθης
κ.Παυλίδης Γεώργιος, με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ κ.Στάμο Νικόλαο, σε
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Γραφείο του Νομάρχη Ξάνθης.

Εκτέθηκαν τα προβλήματα της υπάρχουσας ΒΙ.ΠΕ. Ξάνθης και
προτάθηκαν όλες οι δέουσες λύσεις, που πρέπει να υιοθετηθούν, και αναγκαίες
υποδομές, που είναι απαραίτητες να υλοποιηθούν, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί,
με κονδύλια που υπάρχουν διαθέσιμα στο ΠΕΠ Α.Μ.Θ., ώστε να δοθεί νέα πνοή και να
τονωθεί η εν λόγω περιοχή.

Τέθηκε επί τάπητος η πρόταση της μετατροπής της ΒΙ.ΠΕ. σε
Β.Ε.ΠΕ. που παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία κινήσεων, διαχείρισης και νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, γεγονός που θα δώσει ιδιαίτερη ώθηση στην τοπική
οικονομία και θα προσελκύσει το ενδιαφέρον νέων επενδυτών, κυρίως εμπορικών
δραστηριοτήτων.

Παράλληλα εκφράστηκε από την πλευρά της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ η βούληση
να μην μείνει προσκολλημένη στην στασιμότητα και σε αγκυλώσεις του παρελθόντος,
η οποία ενισχύθηκε από το Νομάρχη Ξάνθης, που ζήτησε τη συνεργασία σε πολλαπλά
επίπεδα.

Τέλος, συζητήθηκε εκτενώς η πρόταση του Νομάρχη Ξάνθης για
δημιουργία στην Ξάνθη δομής (θερμοκοιτίδας; ) με αντικείμενο την έρευνα και
εφαρμογή στην παραγωγή υψηλής τεχνολογίας και την προώθηση τέτοιων επιχειρήσεων,
εφόσον υφίσταται ο σημαντικότερος παράγοντας της ύπαρξης εξειδικευμένου, υψηλού
επιπέδου επιστημονικού δυναμικού από την Πολυτεχνική Σχολή και όχι μόνο του
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Υπήρξε θετική ανταπόκριση προς αυτό και εκφράστηκε η θετική
υποστήριξη από την πλευρά της ΕΤΒΑ- ΒΙΠΕ σε επίπεδο τεχνογνωσίας για την
δημιουργία της και όχι μόνο. Αποφασίστηκε η συνεργασία για άμεση διερεύνηση του
μοντέλου, που προτείνεται, από ομάδα ειδικών.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ