ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ

Με μία σειρά σημαντικών αποφάσεων οι οποίες αποσκοπούν στην εντατικοποίηση της συνεργασίας των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων στις τρεις χώρες, ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 19 Ιουνίου, οι εργασίες της πρώτης, τριμερούς συνάντησης των Διοικήσεων των Δικτύων Δήμων, “Πόλις” Ελλάδας, “Trakyakent”, Τουρκίας και “RAM TRAKYA” Βουλγαρίας στην Σταυρούπολη Ξάνθης.

Με μία σειρά
σημαντικών αποφάσεων οι οποίες αποσκοπούν
στην εντατικοποίηση της συνεργασίας των
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων στις τρεις χώρες,
ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 19 Ιουνίου, οι
εργασίες της πρώτης, τριμερούς συνάντησης
των Διοικήσεων των Δικτύων Δήμων, "Πόλις"
Ελλάδας, "Trakyakent", Τουρκίας και "RAM
TRAKYA" Βουλγαρίας στην Σταυρούπολη Ξάνθης.

Στην επιτυχημένη
συνάντηση, που πραγματοποιήθηκε με
πρωτοβουλία του Δικτύου Δήμων Δυτικής
Ανατολικής Θράκης "Πόλις", έλαβαν
μέρος 25 Δήμαρχοι, οι οποίοι μετέχουν στα
Διοικητικά Συμβούλια των τριών φορέων
διαδημοτικής συνεργασίας.

Οι συμμετέχοντες
υπέγραψαν διακήρυξη για την υποστήριξη της
ιδέας της Ολυμπιακής Εκεχειρίας,
εκφράζοντας με αυτό τον τρόπο τη διάθεση
τους να διαδώσουν ατομικά και συλλογικά την
συμβολική έκκληση για Εκεχειρία κατά τη
διάρκεια όλων των προσεχών Ολυμπιακών
Αγώνων και πέρα από αυτούς να καταβάλλουν
κάθε δυνατή προσπάθεια στις κοινωνίες των
χωρών τους και στους Διεθνείς Οργανισμούς
για να επιτύχουν το σεβασμό και την τήρηση
της.

Ένα από τα
αποτελέσματα του ουσιαστικού διαλόγου που
αναπτύχθηκε γύρω από ζητήματα αμοιβαίου
ενδιαφέροντος ήταν η κοινή απόφαση για την
συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής
Δικτύων (Σ.Ε.Δ). Στόχος της Επιτροπής είναι ο
συντονισμός της δράσης για την
αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ των
Δικτύων. Η ΣΕΔ απαρτίζεται από τρία μέλη
εκπροσώπους των τριών φορέων αντίστοιχα.
Συνεδριάζει τακτικά, τουλάχιστον μια φορά
το τρίμηνο, εκ περιτροπής σε κάθε χώρα.
Στις αρμοδιότητες της Συντονιστικής
Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της
πορείας κοινών δράσεων, πρωτοβουλιών και
προγραμμάτων, η υλοποίηση των αποφάσεων των
Δ.Σ. ή των Γενικών Συνελεύσεων των Δικτύων
που αφορούν σε κοινές δράσεις κ.α.

Παράλληλα κατά τις
τριμερείς επαφές, επαναβεβαιώθηκε το
ενδιαφέρον για την από κοινού αξιοποίηση
ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την προώθηση
της διασυνοριακής και διαπεριφερειακής
συνεργασίας.

Εξάλλου κατά την
κοινή συνεδρίαση των Διοικήσεων των
Δικτύων Ελλάδας και Βουλγαρίας, που
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του διημέρου,
οριστικοποιήθηκε το θέμα της θεσμοθέτησης
της μεταξύ τους συνεργασίας με την έγκριση
Κειμένου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας. Το
Πρωτόκολλο το οποίο θα υπογραφεί τον
Οκτώβριο του 2004 στην Ελλάδα, προβλέπει την
προώθηση ανάπτυξη και ενίσχυση των
πολιτιστικών, κοινωνικών, τουριστικών,
εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, στο
πλαίσιο δραστηριοτήτων και των σκοπών των
δύο Δικτύων.

Η τριμερής
συνάντηση κορυφώθηκε με την έκδοση
ψηφίσματος, με το οποίο οι εκπρόσωποι των
τριών φορέων διαδημοτικής συνεργασίας
ζητούν από τις κυβερνήσεις των χωρών τους,
να συνεργαστούν και να προβούν σε αποφάσεις
και ενέργειες αναφορικά με την εξέλιξη
ζητημάτων που θέτουν οι τοπικές τους
κοινωνίες .

(Ακολουθεί το
πλήρες κείμενο του ψηφίσματος).

ΨΗΦΙΣΜΑ

Σταυρούπολη 18-6-2004

Εμείς οι Δήμαρχοι
και τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
από τις τρεις χώρες Ελλάδας, Τουρκίας και
Βουλγαρίας, ως εκπρόσωποι των Δικτύων Δήμων
"Πόλις", "Trakyakent" και "RAM TRAKYA"
που συναντήθηκαμε σήμερα Παρασκευή 18
Ιουνίου 2004, στο Δήμο Σταυρούπολης Ν. Ξάνθης,
σε κοινή συνεδρίαση των Διοικητικών
Συμβουλίων μας.

– Διαπιστώνοντας
για μια ακόμη φορά, τα θετικά βήματα που
έχουν γίνει στην κατεύθυνση της
συνεργασίας μεταξύ των κρατών μας.

– Με δεδομένες, την
αναγκαιότητα και την σημασία του ρόλου των
Δήμων και των τοπικών κοινωνιών μας στην
εμπέδωση και διεύρυνση της ειρήνης όπως και
της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.

– Εκφράζοντας την
διάθεση μας για εντατικοποίηση των κοινών
πρωτοβουλιών και ενίσχυση των συλλογικών
δράσεων στην κατεύθυνση της προόδου και της
ευημερίας των λαών και των κοινωνιών μας.

Ζητούμε από τις
Κυβερνήσεις των χωρών μας, να συνεργαστούν
άμεσα και να προβούν στις ακόλουθες
αποφάσεις – ενέργειες.

1. Άμεση διάνοιξη
και λειτουργία των καθέτων αξόνων από τη
Νότια Βουλγαρία προς την Ελλάδα.

2. Άμεση ακτοπλοϊκή
σύνδεση της Σαμοθράκης (Ελλάδα) με την Ίμβρο
και το Ετζέαμπατ Τουρκίας.

3. Κατάργηση της
βίζας μεταξύ των κρατών μας για την
διευκόλυνση της επίσκεψης των πολιτών στις
περιοχές μας.

4. Αύξηση των
κονδυλίων του προγράμματος "INTERREG III"
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση σε Ελλάδα,
Τουρκία και Βουλγαρία.

5. Λειτουργία του
τελωνείου Λέσοβο-Χαμζα Μπεϊλι.

6. Προτεραιότητα
στην υλοποίηση διασυνοριακών δράσεων από
το σύνολο των Κυβερνήσεων και στις τρεις
χώρες.

Ακολουθούν
υπογραφές

Σχετικά Άρθρα

Back to top button