ΠΩΣ ΘΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΘΕΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το ποιο θα είναι και πως θα μοιραστεί το μερίδιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα συζητηθεί στη Χίο.

Το ποιο θα είναι και πως θα μοιραστεί το μερίδιο της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων θα συζητηθεί στη Χίο.

Στη συνάντηση συμμετέχουν το Δ.Σ. της ΚΕΔΚΕ, οι πρόεδροι
των Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων καθώς και οι δήμαρχοι των πρωτευουσών.

Η ΚΕΔΚΕ θα παρουσιάσει τη μελέτη της στην οποία
καταγράφονται τα προβλήματα και οι ανισότητες που προκύπτουν από τον ισχύοντα
μέχρι σήμερα τρόπο κατανομής της ΣΑΤΑ καθώς και η πρόταση για ένα δικαιότερο
σύστημα κατανομής.

Ομόφωνα αποφασίσθηκε από την ΚΕΔΚΕ ότι η συζήτηση θα αφορά
στο ποσό που συμφωνήθηκε, ανάμεσα σ? αυτήν και την προηγούμενη Κυβέρνηση και το
οποίο ανέρχεται σε 850 εκ. ευρώ και όχι στο ποσό που αποτυπώθηκε τελικά στον
προϋπολογισμό του 2004 και το οποίο υπολείπεται κατά 100 εκ. ευρώ.

Αυτά τα 100 εκ. ευρώ η σημερινή κυβέρνηση δεν δεσμεύεται να
τα δώσει, παρά τις πολλές συζητήσεις που έχουν γίνει πολύ περισσότερο που
υπάρχει άμεση ανάγκη για αυξήσεις στις πραγματικές ανάγκες των δήμων της χώρας.
Κι αυτό όταν οι δήμοι αποτελούν τον βασικό αναπτυξιακό πόρο που εξασφαλίζει ένα
μίνιμουμ επενδύσεων σε τοπικό επίπεδο για μικρά έργα και παρεμβάσεις καθώς και
για τη συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών.

Υπενθυμίζεται επίσης ότι αυτά τα χρήματα αποτελούν πόρο της
Αυτοδιοίκησης και όχι μέσο για την άσκηση κεντρικών πολιτικών, όπως για
παράδειγμα συνέβη με τις οριζόντιες πρωτοβουλίες, οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν από
αυτόν τον πόρο. Πρόταση της ΚΕΔΚΕ είναι ότι η ΣΑΤΑ πρέπει να κατανέμεται κατά
80% με βάση τα κριτήρια και μόνο το 20% να διοχετεύεται από την κεντρική
διοίκηση για ειδικές κατηγορίες, όπως είναι για παράδειγμα η χρηματοδότηση των
δράσεων για την πολιτική προστασία. Επίσης να εφαρμόζονται για την δίκαιη
κατανομή επικαιροποιημένα στοιχεία και όχι παλιά. Για παράδειγμα μέχρι πέρυσι η
κατανομή γινόταν με βάσει τα απογραφικά στοιχεία του 1991 και όχι του 2001, με
αποτέλεσμα να μην αποτυπώνονται οι πραγματικές πληθυσμιακές αλλαγές στο σύστημα
κατανομής.

Προτείνεται επίσης το επίπεδο κατανομής να είναι η
Περιφέρεια και οι Δήμοι και να δημιουργηθεί ειδικό "Ταμείο Συνοχής" για
απευθείας ενίσχυση ορεινών, μειονεκτικών και νησιωτικών περιοχών και δημοτικών
διαμερισμάτων.

Όσον αφορά τα κριτήρια κατανομής σε επίπεδο περιφέρειας να
είναι ο πληθυσμός, η μεταβολή πληθυσμού, ο δείκτης ΑΕΠ, ο δείκτης ανεργίας και η
έκταση. Ενώ επίπεδο δήμου να είναι ο πληθυσμός, η έκταση, ο δείκτης του
νομαρχιακού ΑΕΠ και η μεταβολή του πληθυσμού. Ειδικά για τους ΟΤΑ της Αττικής,
να ισχύσουν ειδικά κριτήρια για την κατανομή εντός της Περιφέρειας. Και τέλος
για να να απορροφηθούν οι κραδασμοί από αρνητικές μεταβολές χρηματοδότησης, όπου
υπάρχει αύξησή της, πρώτον, αυτή δε θα μπορεί να υπερβεί κατ' έτος το πλαφόν του
35% και δεύτερον, κανένας ΟΤΑ δεν θα πρέπει να πάρει λιγότερα χρήματα για το
2004.

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button