η Τεχνική Επιτροπή Ελλάδας – Τουρκίας για το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg ΙΙΙ

Συνεδρίασε χθες στην Αθήνα η Τεχνική Επιτροπή Ελλάδας – Τουρκίας για το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg ΙΙΙ στην οποία συμμετείχαν η Διαχειριστική Επιτροπή Ελλάδας για το Interreg ΙΙΙ και αντιπροσωπεία τεχνοκρατών από την Τουρκία.

Συνεδρίασε χθες στην Αθήνα η Τεχνική Επιτροπή Ελλάδας –
Τουρκίας για το διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg ΙΙΙ στην οποία συμμετείχαν η
Διαχειριστική Επιτροπή Ελλάδας για το Interreg ΙΙΙ και αντιπροσωπεία τεχνοκρατών
από την Τουρκία.

Στην συνεδρίαση έγινε παρουσίαση του προγράμματος, Δράσεις
και Μέτρα Υλοποίησης, ενώ ακολούθησε διαπραγμάτευση και συζήτηση πάνω σε
τεχνικά θέματα, δείκτες και διατάξεις αξιολόγησης πάνω στις οποίες θα
συνεργαστούν οι δύο πλευρές.

Υπάρχει έτοιμη πρόταση η οποία στις αρχές της επόμενης
εβδομάδας θα αξιολογηθεί, ενώ στο τέλος του μήνα θα έχει συσταθεί κοινή επιτροπή
αξιολόγησης, παρακολούθησης και καθοδήγησης.

Οι δράσεις οι οποίες αφορούν το πρόγραμμα είναι:

– Μεταφορές

– Διοικητικές βελτιώσεις στην διακίνηση ανθρωπίνων αγαθών
(μεθοριακοί σταθμοί, τελωνεία κ.λ.π.)

– Διασυνοριακή επιχειρηματικότητα και προώθησή της σε
συνεργασία με τα Επιμελητήρια

– Ανάπτυξη μορφών τουρισμού

– Εναλλακτικές δραστηριότητες τουρισμού

– Προώθηση της απασχόλησης για νέους και γυναίκες

– Δράσεις στον τομέα της υγείας για ποιοτική παροχή
υπηρεσιών για μεταδοτικές ασθένειες

– Διαχείριση αποβλήτων

– Ανάδειξη πολιτιστικών χώρων

– Προώθηση κοινών πολιτιστικών δραστηριοτήτων

– Συνεργασία Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων κ.α.

Από μέρους της Περιφέρειας ΑΜΘ στην συνεδρίαση συμμετείχε ο
κ. Μιχάλης Φώλας.

Σχετικά Άρθρα

Back to top button