Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων επέτυχε να ξεκινήσει από χθες η καταβολή της συνυπευθυνότητας για το βαμβάκι της εσοδείας 2003.

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων επέτυχε να ξεκινήσει από χθες η καταβολή της συνυπευθυνότητας για το
βαμβάκι της εσοδείας 2003.

Πρέπει να σημειωθεί ότι αντίστοιχη καταβολή της εσοδείας
2002 καθώς και των προηγούμενων ετών πραγματοποιούνταν μετά τον Αύγουστο ή
Σεπτέμβριο της επόμενης χρονιάς.

Με την ενέργεια της αυτή η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υλοποιεί την κυβερνητική της δέσμευση για
έγκαιρη καταβολή των επιδοτήσεων στους δικαιούχους παραγωγούς.

Από το γραφείο τύπου

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΟΥ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ