Κατασκευή κάθετου άξονα Κομοτηνής Νυμφαίας – Ελληνοβουλγαρικών Συνόρων

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης, επιθυμεί να εκφράσει την άποψή της για το θέμα που έχει προκύψει με την μελέτη και κατασκευή του κάθετου άξονα Κομοτηνής – Νυμφαίας – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων.

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ-Περιφερειακό Τμήμα Θράκης,
επιθυμεί να εκφράσει την άποψή της για το θέμα που έχει προκύψει με την μελέτη
και κατασκευή του κάθετου άξονα Κομοτηνής – Νυμφαίας – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων. Η
άποψη του ΤΕΕ-Θράκης κατατέθηκε με γνώση και αντικειμενική στάθμιση των
δεδομένων στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής.

Το ΤΕΕ-Θράκης πιστεύει ότι κρίσιμος παράγοντας για την
ανάπτυξη της Θράκης είναι η εκμετάλλευση της γεωπολιτικής θέσης σε σχέση με την
διασύνδεση Βαλκανίων και διεξόδου προς την Μεσόγειο.

Η κατασκευή των διευρωπαϊκών αξόνων IV και IX προσδίδουν
στην περιοχή ιδιαίτερη σημασία η οποία επαυξάνεται με τις συνθήκες διερεύνησης
της Ε.Ε.

Η υλοποίηση της ανωτέρω διασύνδεσης απαιτεί την διάνοιξη
καθέτων αξόνων οι οποίοι θα διαμορφώσουν ένα πλέγμα δικτύου που θα εξασφαλίσει
την αμφίπλευρη πρόσβαση.

Η άποψη αυτή έχει τεθεί από το ΤΕΕ στις βασικές
προτεραιότητές του και διατυπώνεται με κάθε ευκαιρία. Ολες οι τοπικές κοινωνίες,
με τους φορείς τους έχουν τοποθετηθεί θετικά στην προοπτική αυτή πιστεύοντας ότι
η κατασκευή των καθέτων αξόνων αποτελεί στοιχείο ανάπτυξης της περιοχής.

Η Ελληνική Πολιτεία ανταποκρινόμενη στο αίτημα της τοπικής
κοινωνίας, δεσμεύτηκε με διακρατικές συμφωνίες στην υλοποίηση του προγράμματος
δημιουργίας 4 συνδέσεων με την Βουλγαρία.

Στα πλαίσια αυτά εκπονήθηκε μελέτη με επίβλεψη της
Νομαρχίας Ροδόπης η οποία έλαβε υπόψη και διερεύνησε όλα τα εναλλακτικά σενάρια
για την κατασκευή της οδού και κατέληξε στο τελικώς προτεινόμενο ως βέλτιστο από
τεχνική άποψη.

Το κόστος κατασκευής της προτεινόμενης λύσης θεωρήθηκε
επίσης υψηλό και εκπονήθηκε νέα μελέτη με στόχο την περαιτέρω μείωσή του. Πρέπει
να τονισθεί ότι η εδαφική μορφολογία δεν είναι ευνοϊκή, απαιτούσα σημαντικά
τεχνικά έργα για την κατασκευή της οδού.

Η μελέτη που εκπονήθηκε προβλέπει την διέλευση της οδού σε
απόσταση της τάξεως των 350 μ. από την Πάνδροσο και την διέλευση δια του
οικισμού της Καρυδιάς.

Παράλληλα προβλέπει με παραλλαγή την εξέταση του σεναρίου
της δυτικής παράκαμψης του οικισμού Καρυδιάς, το οποίο οι μελετητές το
προτείνουν ως βέλτιστο.

Η τοποθέτηση του ζητήματος γίνεται καθώς υπάρχουν σκέψεις
και απόψεις κατά τις οποίες αμφισβητείται η λύση στο νότιο τμήμα της έτσι ώστε
να μην επιβαρυνθεί η κοιλάδα από την κατασκευή της οδού κατ' ουδένα τρόπο.

Το ΤΕΕ-Θράκης έχοντας εξετάσει τα δεδομένα (τεχνικά και
οικονομικά) και την υπάρχουσα συγκυρία θεωρεί ότι δεν πρέπει να διακινδυνεύσει
με παλινωδίες η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου.

Θεωρούμε ότι τα προβλήματα που αναφέρθηκαν δεν είναι
ανεπίλυτα αντιμετωπίζονται δε στην Μ.Π.Ε. που συνοδεύει το έργο όπως αυτή
εγκρίθηκε από τους αρμόδιους φορείς και Συμβούλια.

Τέλος εφ' όσον προκύψει κάποιο νέο πρόβλημα υπάρχουν οι
τεχνικές διαδικασίες για την αντιμετώπισή του.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε, ότι πρέπει ο άξονας να αρχίσει να
κατασκευάζεται σύμφωνα με την μελέτη άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση.

Επίσης άμεσα πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες
απαλλοτριώσεις της δυτικής παράκαμψης έτσι ώστε σε επόμενη φάση και μετά την
εύρεση χρηματοδότησης να είναι εύκολη και απρόσκοπτη η κατασκευή της.

Το ΤΕΕ-Θράκης, θεωρεί ότι δεν πρέπει να απορρίπτονται
άκριτα έργα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη αλλά αντίθετα στόχος μας και δουλειά
των μηχανικών είναι να μοχθήσουν ώστε να βρεθούν λύσεις για την ανάπτυξη με
ανθρώπινο πρόσωπο και με την επίλυση των περιβαλλοντικών προβλημάτων.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ-ΘΡΑΚΗΣ

Σχετικά Άρθρα

Διαβάστε Επίσης
Close
Back to top button