Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonasxan@gmail.com
 Πρωτοσέλιδο 
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 2018
8535
 
 

Την Τετάρτη και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθει η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στο Δημαρχιακό Κατάστημα (Πλατεία Δημοκρατίας) προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

 

Ανάληψη υποχρέωσης /έγκριση δέσμευσης πιστώσεων οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)

Έγκριση του από 5-7-2018 πρακτικού κατακύρωσης σύμβασης για το έργο: «Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων» (εισηγήτρια Μαρία Ντουλοπούλου, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση διενέργειας της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια διαφόρων σακών απορριμμάτων» με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού καθώς και έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και γαλακτοκομικών προϊόντων» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης)

Έγκριση του από 18/06/2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την υπηρεσία «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 18/06/2018 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορά την προμήθεια και εγκατάσταση υλικών πυροπροστασίας για τη πυρασφάλεια του δασικού χωριού «Ερύμανθος» (εισηγητής Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 18/06/2018 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 18/06/2018 πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικού επαναληπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Αποκατάσταση των παιδικών χαρών της κεντρικής πλατείας και της πλατείας Ευμοίρου» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση του από 21-6-2018 πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού που αφορά τον συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο: «Ανάθεση υπηρεσιών διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς από οικισμούς του Δήμου Ξάνθης» (εισηγητής Κυριάκος Πεπονίδης Πρόεδρος Επιτροπής)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων λήψης πιστοποιητικών και συμβολαίων (εισηγήτρια Θεανώ Καρατσιουμπάνη)

Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγητής Γεώργιος Γουναρίδης)

Ανάκληση ανάληψης υποχρέωσης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση δαπανών και διάθεση (δέσμευση) πιστώσεων των ΚΑΕ του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πιστώσεων πολυετών δαπανών (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την λήψη πιστοποιητικών και συμβολαίων από το Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Ξάνθης (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση Έκδοσης Εντάλματος Προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)

Έγκριση του από 15-6-2018 πρακτικού φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκποίησης δημοτικής έκτασης, αγροκτήματος Λαμπρινού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Έγκριση του από 5-7-2018 πρακτικού της φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας του Κοινόχρηστου χώρου έκτασης 44,00τ.μ. στην Πλατεία Δημοκρατίας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Έγκριση του από 5-7-2018 πρακτικού κατακύρωσης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας τμήματος Γ΄ κοινόχρηστου χώρου, συνολικού εμβαδού 30τ.μ. στην Πλατεία Λαδά στην οδό Β.Κων/νου (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)

Έγκριση του από 5-7-2018 κατακύρωσης φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας κοινοχρήστου χώρου στην οδό Βασ. Σοφίας (έναντι γηπέδου Α.Ο.Ξ.)

Εξέταση πρότασης - δήλωσης συνιδιοκτητών ακινήτου επί της οδού Ορφέως (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)

 

Ο Πρόεδρος

Κυριάκος Παπαδόπουλος

Αντιδήμαρχος Ξάνθης