Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonasxan@gmail.com
 Πρωτοσέλιδο 
Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου, 2018
8535
 
 
«Ποιότητα υδάτων κολύμβησης παραλιών Δήμου Αβδήρων»

Ο Δήμος Αβδήρων, έπειτα από φήμες που έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, πραγματοποίησε στις 17-07-2018, διά πιστοποιημένης εταιρίας, δειγματοληψίες και αναλύσεις των μικροβιολογικών παραμέτρων των υδάτων κολύμβησης στις παρακάτω θέσεις των παραλιών του Δήμου Αβδήρων:

  1. Παραλία Camping Μυρωδάτου.
  2. Παραλία Αγ. Ιωάννη.
  3. Παραλία Camping Μάνδρας.
  4. Παραλία Coco Beach Bar

Από τα αποτελέσματα προκύπτει, σε συνέχεια και προηγούμενων σχετικών ανακοινώσεων μας, ότι τα ύδατα κολύμβησης των παραλιών του Δήμου Αβδήρων έχουν εξαιρετική ποιότητα, καθώς οι τιμές των αναλύσεων είναι πολύ καλύτερες από τις επιτρεπόμενες που ορίζει η σχετική νομοθεσία για να χαρακτηριστεί η ποιότητάς τους ως «Εξαιρετική».

 

Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:

Θέση

Παράμετρος

Μονάδα μέτρησης

Αποτέλεσμα

Παραμετρική τιμή

(Επιτρεπόμενη τιμή)

(ΦΕΚ 356 Β’/26.02.2009 – εξαιρετική ποιότητα παράκτιων και μεταβατικών υδάτων)

Παραλία Camping Μυρωδάτου

E. coli

cfu / 100 ml

21

250

Εντερόκοκκοι

cfu / 100 ml

Απουσία

100

Παραλία Αγ. Ιωάννη

E. coli

cfu / 100 ml

27

250

Εντερόκοκκοι

cfu / 100 ml

Απουσία

100

Παραλία Camping Μάνδρας

E. coli

cfu / 100 ml

27

250

Εντερόκοκκοι

cfu / 100 ml

2

100

Παραλία Coco Beach Bar

E. coli

cfu / 100 ml

22

250

Εντερόκοκκοι

cfu / 100 ml

13

100