Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonasxan@gmail.com
 Πρωτοσέλιδο 
Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου, 2018
8514
 
 
«Ελληνική Ανθρωπογεωγραφία»

Η τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην Κύπρο. Την Τετάρτη 16 Μαου 2018, 17.15 – 20.15, θα προσεγγίσουμε και επεξεργαστούμε κείμενα από τα Γεωγραφικά του Στράβωνα που αναφέρονται στο πλούσιο αυτό νησί με τη μακρόχρονη και μαρτυρική ιστορία. «Διάκειται μὲν οὕτως ἡ Κύπρος τῆι θέσει. κατ᾽ ἀρετὴν δ᾽ οὐδεμιᾶς τῶν νήσων λείπεται· καὶ γὰρ εὔοινός ἐστι καὶ εὐέλαιος σίτωι τε αὐτάρκει χρῆται· μέταλλά τε χαλκοῦ ἐστιν ἄφθονα».

Στο τρίωρο σεμινάριο θα ασχοληθούμε επίσης με τα εξής θέματα:

· Συνοπτική αναφορά στην ιστορία και στον πολιτισμό της Κύπρου

· Η Κύπρος και ο αρχαίες ονομασίες της

· Ο Όμηρος για την Κύπρο

· Μερικοί αρχαίοι διάσημοι Κύπριοι

· Ελλαδίτες και Κύπριοι ποιητές για την Κύπρο

Το Σεμινάριο : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΑ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ πραγματοποιείται στο αναγνωστήριο Κυριάκος Σταματιάδης» της βιβλιοθήκης του Ιδρύματος στην Καπναποθήκη «Π», στην οδό Καπνεργατών 9 – Ξάνθη