Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonas@xan.forthnet.gr
 
 
 
 Πρωτοσέλιδο 
Σάββατο, 18 Νοεμβρίου, 2017
8277
 
Αργούν οι περιφερειακές τηλεοπτικές άδειες
Θα αργήσει η χορήγηση των τηλεοπτικών περιφερειακών αδειών, ενώ ο υπολογισμός του τιμήματος θα γίνει σε συνάρτηση με τα οικονομικά δεδομένα ανά περιφέρεια. Πρακτικά, αυτό σημαίνει πως στην περίπτωση που χορηγηθούν οι άδειες εθνικής εμβέλειας (γενικές και θεματικές), οι περιφερειακοί σταθμοί σε όλη τη χώρα θα συνεχίσουν να εκπέμπουν και καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους.