Διεύθυνση: Μακεδονίας 4, Ξάνθη, Τ.Κ. 67100 - Τηλ.: 25410 21717 - e-mail: agonasxan@gmail.com
 Πρωτοσέλιδο 
Σάββατο, 15 Δεκεμβρίου, 2018
8534
 
 
Ο Δήμος Τοπείρου στο διασυνοριακό πρόγραμμα  Interreg «Access for All»

Σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό και καινοτόμο πρόγραμμα διασυνοριακής συνεργασίας συμμετέχει με στοχευμένες δράσεις ο Δήμος Τοπείρου.

Πρόκειται για το έργο «Access for All» το οποίο υλοποιείται από κοινού από τους δήμους του Krumovgrad της Βουλγαρίας και το Δήμο Τοπείρου και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Interreg  Ελλάδα-Βουλγαρία.

Το έργο υλοποιείται σε μια διασυνοριακή περιοχή που περιλαμβάνει μειονεκτικές και απομονωμένες περιοχές όπου παρουσιάζεται έλλειψη παροχής κοινωνικών υπηρεσιών. Απευθύνεται σε ευάλωτες ομάδες (όπως άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένοι, άστεγοι κλπ.). Με επαγγελματικά και οικονομικά προβληματικές ομάδες (γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, κάτω από τη φτώχεια νοικοκυριά και άλλες ειδικές κοινωνικές ομάδες) οι οποίες είναι δύσκολο να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας.

Το έργο «Access for All» προσεγγίζει τρόπους αντιμετώπισης όλων αυτών των προβλημάτων, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την κοινωνική ένταξη στην διασυνοριακή περιοχή, υποστηρίζοντας την απασχόληση μέσω της υποβοήθησης της ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.

Μερικές από τις δράσεις του προγράμματος αφορούν στην δημιουργία Κέντρου Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στον Δήμο Τοπείρου, δράσεις ενημέρωσης και υποστήριξης για την ίδρυση κοινωνικής επιχείρησης, καθώς επίσης και την δημιουργία Κέντρου Προσωρινής Στέγασης και Υποστήριξης ανθρώπων σε ανάγκη στον δήμο Κρούμοβγκραντ.

Το πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία έχει στόχο την αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην επιλέξιμη περιοχή και τη βελτίωση της επάρκειας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ώστε να επεκταθούν πέρα από τις τοπικές αγορές. Επιπλέον, το πρόγραμμα έχει στόχο να βελτιώσει τη διασυνοριακή συνεργασία στη διαχείριση των κινδύνων από πλημμύρες και να αναπτύξει και προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της περιοχής των συνόρων για τουριστικούς σκοπούς. Επιπρόσθετα, οι προβλεπόμενες δράσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε καλύτερα κοινά συστήματα διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή προσπελασιμότητα, έτσι ώστε να μειωθεί ο χρόνος μετακίνησης για άτομα και αγαθά, αλλά και συγχρόνως να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια.

Τέλος, το πρόγραμμα έχει στόχο να επεκτείνει την κοινωνική επιχειρηματικότητα στην περιοχή των συνόρων, με σκοπό την αύξηση της απασχόλησης στις κοινωνικές επιχειρήσεις και την αύξηση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε περιοχές και σε ομάδες πληθυσμού με χαμηλούς κοινωνικοοικονομικούς δείκτες.